Historische vereniging Bunscote

143 Van het bestuur J. Bos
144 Olie op de golven O. Dekkers
146 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
150 Het verhaal achter de ’Juffrouw Nieuwboerweg’ J.E. Hopman
166 Een gestolen paard op de paardenmarkt van Bunschoten P. Koelewijn
169 Van wee is tat d’r één...? W. van Twillert
174 Cursus klederdracht maken H. Blokhuis-Beukers

Van het bestuur


Wat het aantal leden van de vereniging betreft, zit de groei er nog steeds in. Ik ben ervan overtuigd, dat er nog veel meer mensen zijn, die er aan toe zijn lid te worden. U als lezer van ons blad, kunt hen daarbij over de drempel helpen door de mensen in uw directe omgeving te wijzen
op de activiteiten van de Historische Vereniging.

Kalender


De nieuwe kalender is in voorbereiding. Het onderwerp is: Speulende kingderen. Er zijn prachtige oude kaarten en foto’s geselecteerd,
die voorzien zijn van pakkende teksten. Het geheel belooft nog mooier dan de vorige kalender te worden. En die was al zo fraai…

De canon

De canon van de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk is op een oor na gevild. De auteur van de canon, Willem Ruizendaal, heeft mij laten weten, dat hij voor zo’n 98% klaar is. We werken ernaartoe, dat hij eind oktober begin november in de verkoop kan. Hij is dan
ook heel geschikt als sinterklaascadeautje. Want het wordt me toch mooi!! In 34 vensters wordt op 112 pagina’s de gehele geschiedenis van onze dorpen in chronologische volgorde van 1000 tot 2008 beschreven, waarbij telkens een bladzijde tekst wordt afgewisseld met een bladzijde
met diverse tekeningen, kaarten en foto’s.

Er wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de ontwikkeling van de landbouw en veeteelt, de visserij en de visverwerking, de klederdracht, het voetballen, het kerkelijke leven, de koren en de muziek. Natuurlijk is er aandacht voor de watersnoodramp van 1916 en de evacuatie naar Enkhuizen in 1940. We verwachten een grote belangstelling voor de canon.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons verenigingsblad bevat weer een schat aan lezenswaardigheden. Oth Dekkers schrijft over ’Olie op de golven’. Peter Koelewijn vertelt over ’Een gestolen paard op de paardenmarkt van Bunschoten’. Hans Hopman heeft een interessant artikel geschreven over Riek
Nieuwboer, een oud-plaatsgenote, die samen met haar zus Tjitske actief geweest is in Nieuwlande, ten oosten van Hoogeveen. Naar Riek  Nieuwboer werd in Nieuwlande een straat vernoemd, evenals naar haar schoolhoofd Douwe van Goor, die getrouwd was met Aafke, een dochter
van dominee Bakker. Willem Beekhuis verzorgt weer de rubriek ’Een plaatje met een praatje’ en presenteert ons mooie, onbekende foto’s rond de Oude Haven. Willem van Twillert schrijft over de reacties, die hij op zijn vorige rubriek gehad heeft en geeft aan met deze rubriek in verband
met zijn ernstige ziekte te willen stoppen. Hij roept mensen op om dit werk van hem over te nemen. Wij bedanken Willem voor zijn jarenlange inzet voor Bun Historiael. Vanaf 1990 is hij lid van het redactieteam. Daarvoor al verschenen artikelen van zijn hand in ons blad. Naast de vaste rubrieken ’Van wee is tat d’r één...?’ en ’Van Bunschoter erf’ passeerden in de loop der jaren de meest uiteenlopende door hem beschreven onderwerpen de revue. Het laat Willems grote belangstelling voor de (plaatselijke) geschiedenis zien. We wensen hem en allen, die hem lief zijn, heel veel sterkte toe.

Jan Bos Lzn, voorzitter