Historische vereniging Bunscote

95 Van het bestuur J. Bos
96 De geschiedenis van Jan Trant O. Dekkers
102 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
106 Willem Koelewijn-Crookewit, 3 (slot) P. Koelewijn
122 Bunschoten in oude kranten E. ter Haar
126 Van wee is tat d’r één...? W. van Twillert
130 De beginjaren van de winkel van KC A. ter Beek
134 Oergeluiden op ledenvergadering ’Bunscote’ J.E. Hopman

Van het bestuur

 
Jaarvergadering

Op donderdag 17 april hadden we een druk bezochte jaarvergadering. Hier werd door penningmeester Rico de Graaf inzicht in de financiën van de vereniging gegeven, waaruit bleek, dat de vereniging er in financieel opzicht goed voor staat. En dat mag ook wel, want er staan nog heel
wat plannen op stapel, waarbij we lang niet altijd weten, of we op steun van de gemeente kunnen rekenen. Secretaris Aart van Halteren las zijn jaarverslag voor, waarin het gehele reilen en zeilen van de vereniging voor het voetlicht kwam. Een mooi stukje werk.
De jaarvergadering vond haar bekroning in de uitreiking van het boek van Hugo de Graaf Dag oma krâplâp. Daarna kon de verkoop onmiddellijk worden gestart. En wat een succes werd dat. Het boek is inmiddels totaal uitverkocht. Velen bedankten de Historische Vereniging voor
het initiatief, om dit boek in omloop te brengen. Wij van onze kant feliciteren zowel Bort Hartog als uitgever en Hugo de Graaf als auteur met dit geweldige succes en zijn hun beiden bijzonder erkentelijk voor hun inzet.

Ledental 


Het ledental van de vereniging stijgt gestaag. Wij roepen u als leden op om bij degenen, die om wat voor reden dan ook nog geen lid zijn, er op aan te dringen alsnog lid te worden en zo de slagvaardigheid van de vereniging te vergroten. Voor het geld behoeft vrijwel niemand het te laten. Voor slechts € 16,- per jaar kun je lid worden van een actieve en bloeiende vereniging.

'De geschiedenis van Bunschoten

De canon van de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk van de hand van Willem Ruizendaal is inmiddels voltooid, althans op papier. Het zal een prachtige uitgave worden, die in de tweede helft van 2008 zal verschijnen. Nog nooit eerder verscheen er zo’n prachtig geïllustreerd overzicht van de complete geschiedenis van onze dorpen. Het wordt een boek, dat je iedereen zou gunnen en toewensen. Het is een boek om te hebben…

Bun Historiael

In dit nummer van ons zeer presentabele tijdschrift vindt u weer zeer veel interessants en lezenswaardigs. Evert ter Haar vervolgt zijn rubriek Bunschoten in
oude kranten’, waarin hij artikelen uit De Eemlander van 1908 tot 1911 belicht. Otto Dekkers schrijft ’De geschiedenis van Jan Trant’, een welgestelde persoon, aan wie menig minder sociaal bedeelde in Bunschoten-Spakenburg veel te danken heeft gehad. Peter Koelewijn vertelt in zijn laatste bijdrage over Willem Koelewijn- Crookewit over diens terugkeer uit Dachau, zijn verkeringstijd, de opbouw van zijn zaak en zijn levenseinde. Op deze wijze zet Peter Koelewijn een monument neer voor een plaatsgenoot, die op moedige wijze verzet bood tegen de Duitse
bezetters en die na de oorlog zo veel heeft betekend voor het plaatselijke verenigingsleven. En verder hebben we nog de fotorubriek van Willem van Twillert enerzijds en van Willem Beekhuis anderzijds, waaraan zovelen onder ons buitengewoon veel plezier beleven en die ons telkens weer
naar het nieuwe nummer doen verlangen.

Jan Bos Lzn, voorzitter