Historische vereniging Bunscote

3 Van het bestuur J. Bos
4 Willem Koelewijn-Crookewit, 1 P. Koelewijn
22 Bunschoten in oude kranten E. ter Haar
26 Schandaal aan Eemdijk O. Dekkers
29 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
33 Hendrik Korlaar, 1923 - 2007 P. Koelewijn
38 Van Bunschoter erf J. Bos
39 Waterschapsbank: religieus erfgoed A. ter Beek
44 Van wee is tat d’r één ... ? W. van Twillert
49 Rectificatie J. Bos

Van het bestuur

 

Dit eerste nummer van Bun Historiael in 2008 biedt ons de gelegenheid zowel terug te blikken als vooruit te zien.

Terugblik

2007 was voor de vereniging het jaar van het verschijnen van Ootjes jonge jaren deel 2, dat een buitgengewoon goed onthaal vond en veel reacties opriep. Verder kon in samenwerking met de gemeente Bunschoten de uitgave …en de zee was niet meer. Spakenburg 75 jaar achter de Afsluitdijk verschijnen. Ook verscheen de kalender 2008. En laten we niet de uitgaven van Bun Historiael vergeten, waaraan door de  redactieteamleden zoveel aandacht besteed is en die door de leden van de vereniging zo bijzonder op prijs gesteld worden.

Wat die leden betreft gaat het goed. In 2007 mochten we het 1400ste lid begroeten.

We ontvingen van de erven Sleurink een aantal werken uit de bibliotheek van de erevoorzitter,
waar we erg blij mee zijn en die we zullen opnemen in de bibliotheek van de Historische Vereniging. Verder werden we verrast met een groot aantal documenten en aantal werken uit de nalatenschap van ons erelid Oth Dekkers. En tenslotte werden we in staat gesteld om een groot aantal albums met prachtige foto’s van Bunschoten, Spakenburg
en Eemdijk te verwerven. Dit soort aanwinsten ervaart het bestuur van de Historische Vereniging als zeer waardevolle bijdragen voor het functioneren van Bun Historiael.

De ambachtelijke cursussen zoals visroken, netten breien en boeten, bottermodelbouw en klederdracht hebben in 2007 goed gedraaid met een maximaal aantal cursisten en de verwachting is, dat ze dit ook in 2008 zullen doen. Wat dat betreft voorzien de cursussen in een behoefte.
In 2007 startte een nieuwe cursus: houtbewerking. Het ziet er naar uit, dat ook deze cursus zich een plaats gaat veroveren.

Vooruitblik


2008 wordt het jaar van de Canon van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Aan de hand van zo’n 34 vensters wordt ons een kijkje geboden in de verschillende vertrekken van het huis van de geschiedenis van onze dorpen. De verwachting is, dat het werk in de tweede helft van 2008 zal
verschijnen. Verder zal dit jaar een boek van plaatsgenoot Hugo de Graaf verschijnen: Oma Kraplap, waarin zo’n vijftig vrouwen in Bunschoter klederdracht op hun mooist zijn afgebeeld en waarin zij iets vertellen over zichzelf en over hun motieven om nog steeds klederdracht te dragen. De
uitgave is een samenwerkingsproject van drukkerij De Bunschoter en de Historische Vereniging.

En verder

In deze Bun Historiael treft u weer een variatie aan artikelen aan: over de Tweede Wereldoorlog, een schandaal aan Eemdijk en het Jaar van het Religieus Erfgoed. Een nieuwe rubriek laat ons zien waarmee Bunschoten zo’n eeuw geleden de krant haalde. Verder ook de uitslag van de
decemberpuzzel en een ontdekkingsreis langs oude foto’s onder de noemer ’Een plaatje met een praatje’. Met dank aan de schrijvers wens ik u veel kijk- en leesgenoegen. Dit eerste nummer van de nieuwe jaargang wordt weer gesponsord door Drukkerij de Bunschoter b.v. We zijn onze ’huisdrukker’ zeer erkentelijk voor deze financiële ondersteuning.


Jan Bos Lzn, voorzitter