Historische vereniging Bunscote

35 Van het bestuur J. Bos
36 Uit het dagboek van Jacob Hartog Bortzn. (1925-2001), militair in Nederlands Oost-Indië, 3 P. Koelewijn
50 Bespreking nieuwe boeken W. Ruizendaal
53 Uit de kunst
56 Bunschoten in oude kranten E. ter Haar
63 Een vissersfamilie uit de 18de eeuwt een praatje O. Dekkers
67
Van wee is tat d’r één...? E. ter Haar
72 Verslag ledenvergadering A. van Halteren
73 Boeken te koop

Van het bestuur

 

Bedankt

Ik moet beginnen met een bedankje en wel voor ’t Haantje, dat al jarenlang tijdens onze ledenvergaderingen de cake
heeft gesponsord. Tot op heden waren er slechts weinigen, die dat wisten en nu kan iedereen dat weten. Vanaf nu waarderen we de cake nog meer…..

Portikosten

Jarenlang zijn de portikosten voor de verzending van Bun Historiael niet verhoogd. Het tot op heden geldende tarief van € 4 is niet meer kostendekkend. Daarom heeft het bestuur besloten dit bedrag te verhogen tot € 9, waardoor de jaarlijkse bijdrage voor leden met een postabonnement op Bun Historiael van € 20 naar € 25 gaat.

In en om het Bunhuus

De vitrines tussen de bibliotheek en het Bunhuus zijn momenteel gevuld met een leuke collectie oude weegschalen
van Bertus van Twillert. Verder gaf Willem Meester in het Bunhuus een demonstratie klompen maken, die door de LOS werd geregistreerd en uitgezonden. Mooi om te zien, wat er zo allemaal door de Historische Vereniging op touw wordt gezet . Het HIP (=Historisch Informatie Punt), waar u allerlei films kunt bekijken, gaat verhuizen van de leestafel op de eerste etage naar beneden waar nu een groot deel van de grootletterbibliotheek staat. Op die manier komt de samenhang tussen het HIP en het Bunhuus beter tot zijn recht..

Zuiderzeegemeenten

Er zijn plannen om contacten te leggen met de historische verenigingen van diverse Zuiderzeegemeenten om te komen tot een uitwisseling van de diverse tijdschriften
en organen. Ook is het mogelijk, om sprekers uit te wisselen. Uiteraard is het van belang om gegevens uit te wisselen over de vroegere contacten tussen Bunschoten-Spakenburgers en de beroepsbevolking van deze Zuiderzeegemeenten. Met Elburg zijn inmiddels afspraken op bestuursniveau gemaakt. Met Volendam, Marken, Hoorn, Enkhuizen, Makkum en Harderwijk zal binnenkort contact opgenomen
worden.

Films

De films van Koelewijn Crookwit over oude optochten en feesten alsmede films van lokale fokveedagen zullen door Gerrit van Dijk bewerkt worden. We hebben er het volste vertrouwen in, dat we een mooi product tegemoet kunnen zien.

Kalender en Ootjes Jonge Jaren deel 3

De werktitel voor de kalender van 2010 is ’Minsen langs de weg’, waarbij aandacht wordt besteed aan de bonte schare verkopers en verkoopsters, die het dorp doorgingen, maar ook ver daarbuiten hun waren aan de man probeerden te brengen.
De voorbereidingen voor Ootjes Jonge Jaren deel 3 vorderen gestadig. Het belooft weer een mooi en kloek boekwerk te worden, dat door Hans Hopman en Willem Ruizendaal tot in de puntjes wordt verzorgd. Het is de opzet, om het boek op donderdag 5 november te presenteren. Ruim voor die tijd krijgen de belangstellenden de gelegenheid om op het boek in te tekenen.

Jan Bos Lzn, voorzitter