Historische vereniging Bunscote

3 Van het bestuur J. Bos
4  Uit het dagboek van Jacob Hartog Bortzn. (1925 – 2001) P. Koelewijn
17 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
21 Hoe uw voorouders getrouwd zijn O. Dekkers
24 Van wee is tat d’r één...? E. ter Haar


Van het bestuur

 

Uitgaven

2008 was wat de uitgegeven werken betreft een goed jaar. Eerst verscheen ”Dag, oma krâplâp” in een oplage van 1500 exemplaren, die geheel uitverkocht werd. Het was dan ook een bijzonder goed geschreven en fraai uitgegeven
werk, dat terecht een breed publiek aantrok en goed onthaald werd. Vervolgens kwam de kalender voor 2009 ”Speulende kingderen”, die eveneens tot de laatste toe verkocht werd. En ten slotte kwam de ”Historische
Canon van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk”, waarvan er niet minder dan 3100 verkocht werden. Dit was enerzijds te danken aan de inzet van een aantal sponsoren en anderzijds aan het enthousiasme van Willem
Ruizendaal, die er al met al een prachtwerk van maakte.

Inkomsten

We ontvingen van de erven Sleurink een aantal werken uit de bibliotheek van de erevoorzitter,
waar we erg blij mee zijn en die we zullen opnemen in de bibliotheek van de Historische Vereniging. Verder werden we verrast met een groot aantal documenten en aantal werken uit de nalatenschap van ons erelid Oth Dekkers. En tenslotte werden we in staat gesteld om een groot aantal albums met prachtige foto’s van Bunschoten, Spakenburg
en Eemdijk te verwerven. Dit soort aanwinsten ervaart het bestuur van de Historische Vereniging als zeer waardevolle bijdragen voor het functioneren van Bun Historiael.

Saldo

Het aantal leden van de vereniging neemt gestaag toe. Eind 2008 konden we het 1500e lid verwelkomen. Momenteel staat de teller op 1523. Dat is verheugend. Het geeft aan, dat er in de gemeente Bunschoten wel degelijk historisch besef is en dat dit alleen maar toeneemt. Het bestuur zal er dan ook samen met de redactie van Bun Historiael
naar streven om het niveau van het blad hoog te houden. De verzorging van de lay-out is vanaf dit nummer geheel in handen van Klaas van Twillert, die wij zeer erkentelijk zijn, dat hij dit werk van Klaas Kok heeft willen overnemen. We hebben er het volste vertrouwen in…. Er wordt hard gewerkt aan de uitgave van Ootjes Jonge Jaren deel 3, die
we in november 2009 hopen te presenteren.
Ook de diverse cursussen draaien op volle toeren. Voor de cursus netten breien en boeten zijn er 47 aanmeldingen en voor vis- en vleesroken zijn er 44 deelnemers. En voor wie het nog niet wist, we hebben ook nog een cursus bottermodelbouw met 23 cursisten en een cursus klederdracht. Mocht u geïnteresseerd zijn om dit jaar of in 2010
een cursus te volgen, dan moet u contact opnemen met de secretaris Aart van Halteren, tel. 033-4557114, mailadres Daar moet u ook zijn als u zichzelf of anderen wilt opgeven, om lid van
onze vereniging te worden.
Van Aart van Halteren ontving ik ook nog het volgende bericht: Woensdag 22 april a.s. wordt er tijdens de jaarvergadering van de Historische Vereniging Bunscote een vervolg vertoond van het diaklankbeeld van vorig jaar
met de naam: ” Zwerven over de Veluwe” Door middel van 2 speciale overvloeiprojectoren en prachtige muziek, natuurgeluiden en een zeer boeiende (live) vertelling maakt u samen met de heer Rien Mouw een onvergetelijke
tocht over de Veluwe. Ook wordt een bezoek gebracht aan een aantal oude Veluwenaren, die nog op een heel
bijzondere manier leven en wonen. Het zijn geen beelden van vroeger , maar van deze tijd. Het beloofd weer een
mooie en boeiende avond te worden.

Slotsom

Ten slotte willen willen we uitgeverij De Bunschoter van harte bedanken voor de sponsoring van het eerste nummer van Bun Historiael. Hij zet daarmee een traditie voort, die met ere vermeld dient te worden en die mogelijkerwijs anderen ertoe kan aanzetten om ook eens nummer van Bun Historiael te sponsoren. David Hartog, hartelijk bedankt.

Jan Bos Lzn, voorzitter