Historische vereniging Bunscote

Van het bestuur W. van Dijk
6 Verslag van verenigingsactiveiten
7 Bunschoter jongens in dienst van Napoleon (2) Wouter Koelewijn Klzn
16 De ‘hoge diek’ en het viaduct (1) Willem Meester 
20 Jongelingsvereniging 'Luctor' (1957)
23 Je hebt het ganzenvirus, of je hebt het niet’ (1) Hans Hopman Een deel van het artikel kunt u hier lezen
27 Genealogie: De familie van Tamelen Willem Ruizendaal
32  Van wee is tat d'r één 
 B. Zwaan
36 Oplossing Kruiswoordpuzzel  Evert ter Haar


 

Van het bestuur

 

Terug naar 'normaal'

Zou het werkelijk waar zijn, gaan we weer terug naar het ‘gewone’ leven? Geen mondkapjes meer, geen beperkingen in winkels en restaurants, kerk en verenigingsleven. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar we zijn er wel erg dankbaar voor.

Ook wij staan weer in de startblokken

Ook bij ons mochten verschillende verenigingsactiviteiten weer beginnen. Om er een paar te noemen: netten breien en een nieuwe cursus: kleding aantrekken. Dit zijn allemaal mooie dingen en bijna zouden we vergeten dat we in een wereld leven die bol staat van spanning. Sommigen zeggen zelfs dat een Derde Wereldoorlog op komst is. Hoe komt
het toch dat sommige leiders zo hardleers zijn? Kennen ze de geschiedenis niet? “Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen”, zei een beroemd schrijver*). Geschiedenis, dáár is onze vereniging druk mee bezig. En iemand die ons daarbij jaren geholpen heeft is Willem Beekhuis, jarenlang was hij een zeer gewaardeerde redactielid. Op 21 februari 2022 is hij in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland overleden. Hiernaast in dit nummer staat een ‘In Memoriam’.

Voor het overige wensen wij u veel leesplezier met dit nieuwe nummer, boordenvol interessante stof.

Uw voorzitter,
Wouter van Dijk

*) George Santayana (1863-1952).