Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Van het bestuurJ. Bos
5 Machiel Jacob Houpst R. Vedder
11 De Watersnood van 1916 J. Bos
17 Seizoensagenda A. van Halteren
18 Een woelige lotingsdag in bunschoten (1) W. Meester
23 Uit de kunst K. van Twillert
26 Ongs mooie dialect, de kruiswoord prijspuzzel, de oplossing E. ter Haar
28 Levensbeschrijving van Lammert Hopman (4) L. Hopman
35 Aanvulling woordenboek, (7) J. de Graaf
42 Van wee is tat d’r één B. Zwaan

Van het bestuur

 

Ledental

 Het ledental was per 16 februari jl. 1198. Dat baart het bestuur zorgen. We weten, dat velen Bun Historiael ”bij moeder” lezen. Maar als je voor het luttele bedrag van € 18,50 lid van de Historische Vereniging wordt, dan kun je twee ledenvergaderingen bezoeken en van vier exemplaren van het rijk geïllustreerde en zeer leerrijke Bun Historiael genieten. Tegelijk zorg je dat het werk van de Historische Vereniging door kan gaan. Wat let je? En misschien is het voor ”de moeders” een leuk idee, om aan de kinderen een abonnement op Bun Historiael cadeau te doen? 

Kalender

 De kalender over de watersnood van 1916 is bijzonder goed ontvangen en totaal uitverkocht. Dat stemt tot tevredenheid en stimuleert de kalendercommissie om zich met vereende krachten te wijden aan de samenstelling van de kalender voor 2017. 

Scannen en beschrijven

Inmiddels zijn er 9.000 foto’s gescand. We gaan ervan uit, dat er nog 21.000 liggen te wachten, om gescand en beschreven te worden. Als u tijd en/of lust hebt, om foto’s van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk alsmede van inwoners uit deze contreien te scannen of te beschrijven, dan kunt u zich in verbinding stellen met Klaas Koelewijn.

 

Bun Historiael 

- Machiel Jacob Houpst 

Rutger Vedder geeft een impressie van het leven van Houpst, een Amersfoortse bakkerszoon, die trouwt met Trijntje Vedder, een van de rijkste vrouwen van Bunschoten. Houpst wordt een van de notabelen van onze gemeenschap. Hij wordt gemeenteraadslid en bouwt een groot aantal huizen, die tot op de dag van heden een sieraad voor het dorp zijn. Al met al
een boeiend stukje geschiedenis. 

- Van wee..... 

Bort Zwaan bedankte in de vorige aflevering zijn lezers voor de vele goede oplossingen voor zijn rubriek Van wee is tat d’r één. Nu klaagt hij erover, dat hij zo weinig respons gekregen heeft. Als u mensen op oude foto’s kent en herkent, schroom dan niet, maar neem contact op met Bort Zwaan en leg de schaarse gegevens vast. 

- Een woelige lotingsdag in bunschoten (1) 

Willem Meester schrijft een artikel over de ongeregeldheden die in 1900 plaatsgevonden hebben. De Bunschoter lotelingen hebben op de dag van de loting onder invloed van sterke drank een strijd gevoerd tussen de Bunschoter boeren en de Spakenburgse vissers. Dat liep dermate uit de hand, dat drie politieagenten in gevecht raakten met de lotelingen en de burgemeester de huzaren uit Amersfoort te hulp riep, die overigens eerst arriveerden toen de gemoederen al bedaard waren. Willem Meester heeft zich in deze materie verdiept,
omdat o.a. een van zijn grootvaders en wel Jan Zwaan bij deze ongeregeldheden betrokken was. Wie de eerste aflevering gelezen heeft, is nu al nieuwsgierig naar de tweede... 

Hier kunt een deel van het artikel lezen 

- De Watersnood van 1916 

In het kader van de watersnoodherdenking ben ik onder het motto ” verhalen, berichten en gedichten” bezig met een zestal gedichten, een brief van een Bunschoter boer aan zijn zoon die op dat tijdstip in militaire dienst is en een tweetal berichten, een over de verloskundige die op weg ging om de moeder van Aartje Koninginnetje te helpen bij de bevalling en een bericht van een journalist, die per 2016 / 4 stoomboot vanuit Amsterdam Spakenburg kort na de ramp bezoekt en van dit bezoek een boeiende impressie geeft. De gedichten geven een goede indruk van de wijze, waarop de watersnood hier beleefd en weergegeven is. In dit nummer heb ik een gedicht van de hand van Willem Koelewijn opgenomen. En omdat je naar mijn mening niet kunt volstaan met het klakkeloos afdrukken van een gedicht, heb ik het gedicht voorzien van illustraties en aantekeningen. Uiteraard hoop ik, dat er onder
de lezers mensen zijn, die beschikken over verhalen van hun ouders of grootouders. Als ze die verhalen kwijt willen, ben ik altijd bereid om langs te komen en de verhalen
vast te leggen (tel. 2981956). 

- Sponsoring 

We danken drukkerij de Bunschoter die weer een gedeelte van de kosten van dit eerste nummer van Bun Historiael voor zijn rekening neemt. 

- Inbinden jaargangen 2014 en 2015 

Evenals twee jaar geleden is er de gelegenheid om tegen kostprijs de nummers van 2014 en 2015 te laten inbinden (beide jaargangen samen in één boekje). De boekjes kunnen worden ingeleverd bij:

Willem Ruizendaal, Koerierster 11, Bunschoten
Jan Bos, A. van der Horstlaan 58, Spakenburg
Klaas van Twillert, Schouw 25, Bunschoten
 

Boekjes kunnen worden ingeleverd tot eind mei. 
De kosten bedragen € 32,50 
De boekjes graag inleveren voorzien van een blaadje met naam en adres. 

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw
03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties