Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

127 Van het bestuur J. Bos
128 Wouter Koelewijn (afronding) P. Koelewijn
130 Een gevangenis in Spakenburg. J.E. Hopman
136 De reis naar het Paleis G. Beekhuis
137 Uit de kunst K. van Twillert
138 Een historisch telegram O. Dekkers
142 In memoriam Willem van Twillert
143 Jan Chris – portret van een speelse geest (3) M. Hartog
148 Enkhuizen: heen en terug H. Dop-Bos
150 Van wee is tat d’r één...? E. ter Haar


Van het bestuur

 

Het uitje

Op zaterdag 21 augustus togen 109 leden van onze vereniging naar Paleis Het Loo in Apeldoorn. Van deze tocht verschijnt een uitgebreid verslag van de hand van Gerrit en Martine Beekhuis, zodat ik op deze plaats hierop niet verder behoef in te gaan. Ik kan volstaan met te zeggen: Het was een zeer geslaagde reis, die geheel beantwoordde aan de  verwachtingen van het bestuur en de leden.

Schenkingen

Van Gijs Koelewijn ontvingen we drie dozen met dia’s van optochten en dergelijke. We hebben die in dank aanvaard. Mocht u ook beschikken over foto’s, dia’s of films en wilt daarvan
afstand doen, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van de Historische Vereniging. Wij kunnen ze voor ons archief uitstekend gebruiken. Van Albert Heuveling ontving ik een testament en ook daarmee ben ik erg blij. En van mevrouw Hendrikje Beukers-Koelewijn van het Zuidereind kreeg ik kopieën van brieven aan haar ouders n.a.v. de Enkhuizer tijd.

Artikelen

Oth Dekkers schrijft n.a.v. een telegram van de toenmalige burgemeester van Bunschoten, Van Duijn, aan Paul Kruger, de president van Zuid-Afrika, die toen in ballingschap in  Nederland was. Hans Hopman levert een uitvoerig verslag met interviews over ”De vroegere strafcellen van Molenstraat 69”. Peter Koelewijn rondt zijn artikelenreeks over Wouter de
Stoker af met ”Wouter Koelewijn, afronding”. Daarin maakt hij de namen van de personen op de indertijd afgedrukte foto’s compleet en wijdt hij zijn aandacht aan ”een NSB’er op de knopenfabriek”. Mees Hartog levert zijn derde artikel over ”Jan Chris – portret van een speelse geest”. En hij schrijft het zo, dat je alsnog of weer naar het boekje bij de twee cd’s grijpt. Evert ter Haar neemt de rubriek ”Van wee is tat d’r één?” voor zijn rekening. En doet zo een beroep op de medewerking van al onze leden. Hendje Dop-Bos vertelt over haar wederwaardigheden aan het begin van de oorlog: ”Enkhuizen, heen en terug”. Kortom, ook deze Bun Historiael is wederom gevuld met behartigenswaardige artikelen.

Activiteiten

De vereniging gaf acte de présence op de Spakenburgse dagen en wel op 21 juli, 4 en 11 augustus. Op 29 augustus staan we op de Harderwijker Visserijdag en op 4 september waren we als vanouds vertegenwoordigd op de Spakenburgse Visserijdag. Op 27 oktober organiseert de Historische Vereniging haar jaarlijkse Klederdrachtshow.

De kalender

Voordat je het weet is het 2011 en dan moet de kalender er weer zijn. De eerste proefdrukken hebben we al onder ogen gehad. En het ziet er prachtig uit. De kalender is een stuk eerbetoon aan de vrouwen in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Het thema van de kalender is:  De wârkende vrouw”. Op de kalender wordt weergegeven in welke functies en hoedanigheden de vrouwen in vroeger tijd actief deel namen aan het maatschappelijk leven. Het wordt weer een kalender om naar uit te zien en om te hebben.

Aanvulling bij kalender 2010

Op de pagina van maart/april staat rechts Aaltje de Graaf-Muijs. De naam van het meisje naast haar is niet op de kalender vermeld. Zij heette Reinie van Diermen.

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

Cursus Botterbouw


02 feb 2023
19:30 -
Cursus breien en boeten van netten


07 feb 2023
19:30 -

Advertenties