Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

38 Van het bestuur J. Bos
40 Seizoensagenda A. van Halteren
41 Jacobus Poort (1806 - 1893), voorman van de ’zwarten’, (3) P. Koelewijn
51 Bunschoten in oude kranten E. ter Haar
58 En plaatje met een praatje. W. Beekhuis
62 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
65 de verboden hobby van Hendrikje Muijs
74 Uit de kunst K. van Twillert

Van het bestuur

 

Kalender 2012

Een poosje heeft de kalendercommissie gespeeld met de gedachte een kalender over verdwenen beroepen te maken. Maar er bleken niet genoeg foto’s over dit onderwerp beschikbaar te zijn. De commissie bezint zich op een ander thema en denkt daarbij een dankbaar gebruik te kunnen maken van de afbeeldingen uit de collectie van Willem van Twillert.

Verdronken vissers

De lijst van de verdronken vissers in het nummer van februari 2011 heeft heel wat reacties los gemaakt. Waar dat nodig was, zijn er correcties aangebracht. Het valt te overwegen, om de term ”verdronken vissers” te vervangen door bijvoorbeeld ”vissers, die op zee zijn omgekomen” of ”vissers, die tijdens de uitoefening van hun beroep zijn omgekomen”. De bestudering van de boeken die op Urk over dit onderwerp verschenen zijn, zou in dit opzicht heel leerzaam kunnen zijn.

Artikelen

Evert ter Haar behandelt in ”Bunschoten in oude kranten” een aantal zaken uit vroegere tijden. Aan de hand van rouwadvertenties
uit 1804 zet hij de verschillen in rouwgebruiken uiteen. Verder maakt hij ons deelgenoot van het verdrinken van Lammert en Casper Ruizendaal in 1833. En hij sluit af met een verhaal uit 1887, waarin de Spakenburgse vissers Jochem van Veen en B. Buiting twee jonge Harderwijker vissers van de verdrinkingsdood redden. Zij krijgen daarvoor van de Zuid- Hollandsche Maatschappij tot redding van drenkelingen een beloning van 10 gulden alsmede bij Koninklijk Besluit een loffelijk getuigschrift en een bronzen medaille.
Peter Koelewijn vervolgt zijn serie over Jacobus Poort. Deze ontmoet in Doeveren dominee Scholte, de bekende
voorganger uit de tijd van de Afscheiding, die later naar Pella in Iowa emigreerde. Opmerkelijk bij Jacobus is zijn behoefte om de grootste zondaar van allen te willen zijn. Voortdurend is hij ”hemelhoog juichend en ten dode bedroefd” en worstelend om zijn bekering, die volgens een stappenplan overeenkomstig de stadia in het leven van Jezus dient te verlopen. Het is bijzonder boeiend om te lezen, hoe Peter Koelewijn enerzijds het gedachtegoed van Jacobus Poort weergeeft en anderzijds zijn commentaar daarop verwoordt. Willem Beekhuis besteedt in ”Een plaatje met een praatje” aan de hand van vijf foto’s liefdevol aandacht aan zijn geboortegrond Eemdijk. Opmerkelijk is foto 2 met o.a. dominee Klaas van Twillert, aan wie in het Nederlands Dagblad van 12 maart j.l. uitvoerig aandacht werd besteed.
Hans Hopman laat ons in het interview met Hendrikje Hopman-Muijs delen in haar vermakelijke ervaringen met het toneel na de Tweede Wereldoorlog. Het artikel geeft een goed inzicht in het denken en doen van die tijd. Enerzijds is er het verlangen van de jeugd om iets aan
toneelspelen te doen en anderzijds is er het conservatisme om alles te laten blijven zoals het was.

Cursussen

De cursus netten boeten en breien werd door 49 cursisten succesvol afgerond. In totaal waren er vijf groepen die zich het breien van een fuikje, een kuil, een trommelfuik, een peurzak of een botnet eigen gemaakt hadden. De leraren waren dik tevreden over de cursisten en
het geleverde werk, de cursisten waren tevreden over de sfeer waarin zij zich de nieuwe technieken eigen hadden kunnen maken. Fijn is het, dat er ook ver buiten de gemeentegrenzen belangstelling is voor netten boeten en breien.
Het rookdiploma ofwel het certificaatvis- en vleesroken werd aan 22 personen uitgereikt, onder wie de eerste burger van onze gemeente, de heer Van de Groep.Inmiddels werden er door Alex en Peter Koelewijn van Spakenburg Paling alsmede door Jaap de Graaf 200 cursisten voor dit diploma opgeleid. En de belangstelling groeit nog steeds..... De Historische Vereniging acht het een voorrecht, de organisatie van deze cursussen tot haar takenpakket te mogen rekenen!

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

06 jan 2022
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties