Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

88 Van het bestuur W. Ruizendaal
89 Seizoensagenda
90 Ledenvergadering 13 oktober 2921 Ronald Polak
91 Het "Mooie huis" Bort Zwaan
102 Uit oude kranten Piet van Schoor
104 Verenigingsfoto(2)
108 Grote gezinnen (1 & 2)
112 Uit de kunst
113 Genalogie
116 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan
121 Verenigingsleden buiten Bunschoten W. Ruizendaal

 

Van het bestuur

 

Voor deze keer praat de hoofdredacteur van ‘Bun Historiael’ in deze rubriek ‘Van ’t bestuur’ u bij. Zoals u uit het vorige nummer weet is Jan Bos Lzn straks geen voorzitter meer van de Historische Vereniging. Op de bestuursvergadering van 2 juni j.l. is Wouter van Dijk als zijn opvolger benoemd. Hij zal op de eerstkomende ledenvergadering worden geïnstalleerd. Hij zal dan de volgende keer deze rubriek voor zijn rekening nemen.

Voorzitter Wouter van Dijk

Wouter van Dijk werd in 1954 geboren als zoon van Arie van Dijk (1921-1987) en Gerritje Bos (1923-2008); zijn grootouders zijn: Jacob van Dijk (1889-1978) en Maria van den Bos (1893-1962), Wouter Bos (1884-1950, ‘de Zeekat’) en Jacoba Alijda Ruizendaal (1885-1980). Na de lagere en middelbare school werkte hij bij NKI te Amersfoort als analist. Hij is getrouwd met Els Huijgen en heeft vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Na de nodige vooropleiding is hij achtereenvolgens 30 jaar predikant geweest in Hattem, Wezep en Kampen, allemaal dicht bij elkaar gelegen bij de monding van de IJssel. Sinds 2020 is hij met emeritaat en is hij teruggekeerd naar Bunschoten. De plaatselijke geschiedenis heeft Wouter altijd geboeid. In een verder verleden heeft hij o.a. ‘historische’ programma’s en interviews gemaakt in de vroege geschiedenis van de LOS. Er mag nog vermeld worden dat hij ook als reisleider optreedt in zelf georganiseerde groepsreizen naar o.a. Griekenland en Israël.
Nogmaals willen wij Jan Bos heel hartelijk bedanken voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend. Dat zullen we als bestuur nog eens extra gaan benadrukken bij een afzonderlijk afscheid, waarvan wij alleen de datum weten. Maar u hoort daar nog van in het volgende nummer. Ondertussen wensen wij de nieuwe voorzitter veel succes en genoegen toe. Wij denken dat dat best zal lukken.

Artikelen in dit nummer

In dit nummer treft u weer een keur van uiteenlopende artikelen aan, waarvan we hopen dat ze door u met veel nieuwsgierigheid en belangstelling genoten zullen worden. Allereerst het hoofdartikel van de hand van Bort Zwaan over het huis waar hij als kind heeft gewoond en waarin nu de groentenzaak ‘De Vitaminebron’ is gevestigd. Het is tegenwoordig een van de zeer weinige vrij originele huizen die nog aan de Kerkstraat te vinden zijn. Bort Zwaan verzorgt de laatste tijd nogal eens verhalen over zijn eigen familie. Dat mag uiteraard iedereen. Wij nodigen u daarom uit dit ook eens te ondernemen. Wij willen eventueel helpen. U bent gegarandeerd van een lezerspubliek van 1000 mensen, plus alle meelezers in tweede instantie. En … veel mensen bewaren de ‘Bun Historiael’. De rubriek ‘Schoolfoto’s’ bestaat deze keer uit twee verenigingsfoto’s (één is er de vorige keer al gepubliceerd) en twee afbeeldingen van ‘grote gezinnen’. Van deze laatste categorie wil ik er graag veel meer publiceren. Dus komt u maar met deze bijzondere groepsfoto’s. Recente foto’s zijn
ook welkom. Voor het overige zou ik zeggen: “Laat u verrassen” door wat u allemaal kunt lezen en zien.


Een deel van het artikel kunt u hier lezen

Onthulling van de eerste herdenkingsplaquette

Als u dit nummer leest is de eerste herdenkingsplaat aan de Weikamp al door burgemeester Melis van de Groep onthuld. In het volgende nummer komt daarvan een kort verslag.

Kalender 2022

Ondertussen wordt er ook stevig doorgewerkt aan de Kalender 2022. Dit wordt deze keer een samenwerkingsproject met het Centrum voor Erfgoed & Cultuur, Bunschoten-Spakenburg. Het onderwerp zal zijn: de kunstschilder Klaas Zwaan, omdat zijn 100e geboortedag in het volgende jaar zal vallen. Het wordt een kalender met schitterende afbeeldingen van zijn mooiste en bijzonderste schilderijen, kortom een echte ‘kunstkalender’. Deze kalender zal op de ledenvergadering gepresenteerd worden.

Ledenvergadering 13 oktober 2021

Verder nodigen wij u uit voor de eerste ledenvergadering sinds lange tijd. Het beloofde onderwerp staat er nog steeds en de spreker staat nog steeds paraat. Deze spreker is Ronald Polak, die voorheen geschiedenislessen gaf op de ‘Guido de Brès’ in Amersfoort. Wij verwijzen u naar de afzonderlijke aankondiging.

Wij wensen u ook deze keer veel lees- en kijkgenot.

Willem Ruizendaal, redacteur 'Bun Historiael'

 

Social Icons

Seizoensagenda

Klederdracht aankleden


07 juni 2023
19:00 -

Advertenties