Historische vereniging Bunscote

48 Van het bestuur J. Bos
50 Oorlogsdagboek (6)  J. Hopman
66 Verenigingsfoto Jongelingsvereniging 'Luctor' (1937)
67 Een kamerjassenfabriekje in de Dorpsstraat Hans Hopman
72 Van de redactie W. Ruizendaal
76 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan
81
Gedigitaliseerd kerkenraadsnotulen W. Ruizendaal

 

Van het bestuur

 

Vanwege het gemis van ledenvergaderingen praten wij u, de leden, bij indeze rubriek. Allereerst gloort er ook voor de vereniging licht aan de horizon,in meer dan één opzicht. De meeste leden van bestuur en redactiehebben hun vaccinaties gehad, en dat zal ook voor een flink deel van onze leden gelden. Dat biedt perspectieven voor een hervatting van het verenigingsleven. Ledenvergadering en jaarlijks reisje komen daarmee weer in beeld. Op 2 juni is er al een eerste fysieke bestuursvergadering geweest,en ook de redactie komt binnenkort op deze manier bijeen.

Als gevolg van alle beperkingen konden de financiële jaarstukken niet door een ledenvergadering worden besproken en vastgesteld. Vandaar dat u bij dit nummer deze bescheiden aantreft.

Verder hebt u bij het vorige nummer de voordracht van de nieuwe voorzitter,Wouter van Dijk, meegekregen. Er is van u geen enkel bezwaar tegen hem vernomen, zodat hij als zodanig geïnstalleerd zal worden.
In ‘de Bunschoter’ van 16 april 2021 is hij al uitgebreid voor het voetlicht gekomen. In het volgende nummer van ‘Bun Historiael’ zal dat van de zijde van de vereniging weer gebeuren. We wensen hem een goede tijd.Ondertussen zijn we ook op zoek naar een nieuwe secretaris, als vervangervan de onvolprezen Wim Buffing. Er zijn al verschillende namen geopperd. Het denken over de vervulling van deze vacature gaat door.

Met dit nummer ziet u dat de redactie opnieuw niet stil heeft gezeten. Het eerste hoofdartikel is de laatste aflevering van het oorlogsdagboek van meester Jacob Hopman.

Het tweede, kortere hoofdartikel is van Hans Hopman en gaat over het‘kamerjassenatelier’. In feite is het artikel een laatste uitloper van de in oktober vorig jaar verschenen jubileumbundel. De oude foto van de meisjesvan dit atelier (pag. 67) was de aanleiding.

Een deel van het artikel kunt u hier lezen

Verder zijn er reacties van lezers, al dan niet op artikelen, maar soms ook spontaan met eigen inzendingen. Die komen vanaf blz. 72 aan de orde.

De schoolfoto is deze keer vervangen door een andere groepsfoto: de jongelingsvereniging van Bunschoten in 1937. Er moeten verschillende latere ouderlingen en diakenen van de Zuiderkerk en de Adventkerk tussen staan. Deze foto is de tegenhanger van de groepsfoto van de jongelingsvereniging van Spakenburg, die gepubliceerd is in o.a. het boek over de Maranathakerk (2005), pag. 36/37.

Wij wensen u ook deze keer veel lees- en kijkgenot.

Jan Bos Lzn, voorzitter