Historische vereniging Bunscote

124 Van het bestuurJ. Bos
125 Impressie 7 oktober 2020 (Uitreiking kalender 2021 en Jubileumbundel
126 Oorlogsdagboek (4)  J. Hopman
133 De oorlogsbelevenissen van mijn vader (1) Bort Zwaan
140 Schoolfoto Mavo, klas 3b (1974)
143 Jubileumbundel (Correcties en aanvullingen)
149 "Het Hoge Licht" van Spakenburg Hans Hoitink
151 Kruiswoordpuzzel Evert ter Haar
154 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan

 

Van het bestuur

 

40-jarig jubileum

Ondanks alle beperkingen waaraan we dit jaar zijn onderworpen hebben we toch op gepaste wijze stil mogen staan bij de viering van ons 40-jarig bestaan als Historische Vereniging van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.Het heeft in ieder geval geresulteerd in een uitgebreidere jubileumbundel dan aanvankelijk de opzet was. Dit is door de leden bijzonder op prijs gesteld.

De kleine fotoimpressie hieronder geeft een indruk van‘de viering’. Met het bestuur hebben we besloten het bij deze feestopzet te laten en voort te gaan met de gewone jaarlijkse bezigheden. Zo blijvenwij u als lid van dienst.

FotoImpressieJaarvergaderin2020

75 jaar bevrijding

Van overheidswege is echter wel besloten de herdenking van 75 jaar Bevrijding in het volgende jaar voort te zetten. De zaken die de vereniging in dat kader had georganiseerd, zullen dan vanzelf in de aandacht verschijnen.

In het vorige nummer hebt u al kunnen zien dat er zes prachtigeherdenkingsplaten gereed liggen om op ‘plaatsen van herinnering’ bevestigd te worden. In dit nummer gaan wij deze keer, maar ook nog zeker twee keer daarna door met het schitterende oorlogsdagboek van meester Jacob Hopman. Bort Zwaan voegt daarbij de oorlogsherinneringen van zijn vader.

Een deel van één van zijn artikelen kunt u hier lezen

Corana

Dat de pandemie de vereniging niet voorbij gaat, mag blijken uit het feit dat deze zich ook bij enkele leden van bestuur en redactie heeft aangediend.
Ze hebben het gelukkig bijzonder goed doorstaan en zijn met de nu zelf opgebouwde hoeveelheid antistoffen klaar voor de toekomst. Maar dat geldt niet voor iedereen. In onze goede dorpen zijn maar liefst duizend corona-positief getesten. Dat wil zeggen dat velen zeker tien dagen in afzondering zullen moeten. Er zijn ook families die in grote spanning leven over de uitkomsten. Misschien dat dit nummer van ‘Bun Historiael’ dan voor enige afleiding
kan zorgen en enig tijdverdrijf kan bieden. Er zijn weer genoeg aardige en interessante zaken te lezen.

De beste wensen

Daarmee wensen wij een ieder goede feestdagen toe en een goed nieuwjaar, een jaar 2021 met meer mogelijkheden.

Jan Bos Lzn, voorzitter