Historische vereniging Bunscote

84 Van het bestuur J. Bos
85 Gijsbert Koelewijn 1936-2020
85 Kalender 2021 - thema 'Een Âllergaortsie'
86 Oorlogsdagboek (3)  J. Hopman
100 Schoolfoto Oude School, klas 5 (1939)
104 Zes herdenkingsplaquettes
108 Een muntvondst in Bunschoten Hans Hoitink
110 Peter Bos redt gestrande vliegtuigpassagiers Hans Hoitink
112 Teruggevonden archief: kasboek Willem Ruizendaal
114 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan

Van het bestuur

 

40-jarig jubileum

Dit jaar staat de Historische Vereniging stil bij haar eigen 40-jarig bestaan. Dat is op gepaste wijze gedaan en gevierd op de ledenvergadering van 7
oktober 2020. De Vereniging zelf is daarbij door de burgemeester in het zonnetje gezet, maar de Vereniging heeft op haar beurt ook haar leden in het zonnetje willen zetten. Dat ziet u niet alleen in dit nieuwe nummer van Bun Historiael, maar ook in de prachtige jubileumbundel die tegelijk verschenen is. Wij wensen u met beide opnieuw veel kijk- en leesplezier. Dat geldt uiteraard ook voor de Kalender 2021, die u als lezer binnenkort aangeboden wordt. Hier krijgt u alvast een voorproefje.

75 jaar bevrijding

De herdenking van ‘75 Jaar Vrijheid’ gaat voorlopig nog even door. In het dorp kunnen inmiddels op verschillende plaatsen levensgrote afbeeldingen
bekeken worden van deze Bevrijding. Verder heeft de Vereniging zich bemoeit met de aanstaande plaatsing van zes herdenkingsplaten. Daarover kunt u in dit nummer meer lezen.

Oorlogsdagboek

 In dit nummer lezen we verder in het Oorlogsdagboek van meester Jacob Hopman. Zijn beschrijvingen van het dagelijks leven in het algemeen,
maar ook van de bijzondere gebeurtenissen zijn meeslepend en spannend. De lezer is er als het ware bij aanwezig. Je leest als vanzelf door.ig geweest om voor het jaar 2021 weer een prachtige kalender te maken.

Nieuw redactielid

Naast een aantal vaste rubrieken treft u verder in dit nummer twee artikelen van het nieuwe redactielid Hans Hoitink. Hij heeft veel belangstelling
voor visserij en botters, maar ook voor andere historische onderwerpen. Dat we nog veel van zijn hand mogen lezen.
Een deel van één van zijn artikelen kunt u hier lezen

Aftreden als voorzitter

Op de laatste bestuursvergadering heb ik mijn aftreden als voorzitter aangekondigd. Zoals uit de lijst van bestuursleden op pag. 116 van de jubileumbundel blijkt, heb ik vanaf 2006 de voorzittershamer gehanteerd. Dat heb ik met bijzonder veel genoegen gedaan. De samenwerking met de opeenvolgende secretarissen Aart van Halteren en Wim Buffing, met wie je als voorzitter vooral een goed span moet vormen, was geweldig. Ik acht
het tijd geworden mijn plaats in te ruimen voor een opvolger, die met nieuwe energie binnen het bestuur gaat optreden. Het bestuur gaat op zoek
naar aanvulling. U bent van harte welkom om te informeren.
 

Jan Bos Lzn, voorzitter