Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

44 Van het bestuur J. Bos
46 Oorlogsdagboek (2)  J. Hopman
60 Schoolfoto K. van Amerongenschool, klas 7 (1945)
64 Raadselachtige granaatinslag Hans Hopman
67
Boekbespreking  "Eens ging de zee zo te keer" Eva Vriend
68
Zeger Koelewijn vond thuishaven op Mallorca Willem Meester
72 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan
76 Epidemieën in Bunschoten Willem Ruizendaal

Van het bestuur

 

Gevolgen corona

Het zal de lezers niet verbazen dat het onzichtbare coronavirus ook zijn invloed op het reilen en zeilen van de Historische Vereniging heeft laten gelden. Vergaderingen van bestuur, redactie en leden moesten worden afgezegd. Dat is jammer, want dit jaar zou een jaar van twee jubilea
moeten zijn: 75 jaar Bevrijding en 40 jaar Vereniging. De afzegging gaat waarschijnlijk ook voor het jaarlijkse reisje (gepland in september) gelden. Voor de ledenvergaderingen zal de situatie voorlopig zo blijven, want de leden behoren over het algemeen tot de oudere en dus wat meer kwetsbare leeftijdsgroep.

Maar dat wil niet zeggen dat alle activiteiten zijn stopgezet. Op individueel vlak gaat het een en ander gewoon door, en dat geldt ook voor de uitgave van het verenigingsblad. Daarvan ligt nu weer een interessant nummer voor u.

Jubileumbundel

Omdat de feestavond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze vereniging op 12 juni niet is doorgegaan is wel besloten het uit te geven fotoboekje uit te breiden tot een heuse jubileumbundel. De redactie en de leden van de kalendercommissie werken er ijverig aan.
Elk lid zal deze bundel gratis ontvangen bij het volgende nummer van Bun Historiael in september. Naast de al geplande prachtige oude foto’s zijn in deze bundel nu korte verhalen opgenomen en een overzicht van de geschiedenis van onze vereniging. Daar kunt u nu alvast reikhalzend
naar uitkijken!

Herdenkingsplaten

Verder heeft de vereniging gewerkt aan zes herdenkingsplaten, op plekken waar 75 jaar geleden slachtoffers van de bevrijding gevallen zijn.
Daarover in het volgende nummer van dit blad meer.

Ook de kalendercommissie is gewoon bezig geweest om voor het jaar 2021 weer een prachtige kalender te maken.

Fotocollectie

Tenslotte wordt er stevig gewerkt aan de uitbreiding van onze historische fotocollectie. We zijn de afgelopen tijd verblijd met de complete collectie van fotograaf Pee Koelewijn. Daar moeten pareltjes in te vinden zijn.

Oproep

Wie van u ook foto’s voor de historische vereniging wil afdragen roepen wij op dat vooral te doen (wij kunnen ze ook scannen, zodat u de originelen keurig terug krijgt). U kunt daarvoor terecht bij Klaas Koelewijn, tel. 06-4997 4483,Bun Historiael

- Oorlogsdagboek

In dit nummer vindt u het vervolg van het oorlogsdagboek van meester Jacob Hopman. Deze keer wordt het verhaal vervolgd tot de Oudjaarsdag van 1944. Ook toen verkeerden de mensen in een soort ‘lockdown’ met alle gevolgen van dien door de beperkende maatregelen van de bezetter.
Daarom zal het oorlogsdagboek wellicht de lezers nu extra aanspreken. 

Een deel van het artikel kunt u hier lezen

- Diverse artikelen

Naast de gebruikelijke vaste onderdelen wordt uw aandacht gevraagd voor enkele bijzondere artikelen.

Hans Hopman schrijft over een onopgelost raadsel aan de Nieuwe Schans.

Willem Meester brengt het bijzondere leven van Zeger Koelewijn voor het voetlicht. Waar oud-dorpsgenoten zoal niet terecht kunnen komen.

En tot slot een kort artikel over een ernstige epidemie die onze gemeenschap in de jaren 1808 en 1809 trof.

 

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Seizoensagenda

Cursus vis- en vleesroken (groep 1)


27 mrt 2023
19:15 -
Cursus Botterbouw


06 apr 2023
19:30 -
Cursus vis- en vleesroken (groep 2)


17 apr 2023
19:15 -

Advertenties