Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

124 Van het bestuur J. Bos
126 Verslag ledenvergadering 2 oktober  J. Hopman
129 Onze jeugdjaren (1) Bort Zwaan140 Schoolfoto (4)
144 Uit de kunst Willem Ruizendaal
145  Boekbespreking "De 'Canon van Huizen'"  Jan Bos
150 Kruiswoordpuzzel Evert ter Haar
152 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan

Van het bestuur

 

Twee herdenkingen

In 2020 zijn er twee jubilea waaraan de Historische Vereniging aandacht wil besteden: 75 jaar Bevrijding én 40 jaar Historische Vereniging.Het bestuur is volop in bespreking met het gemeentebestuur en ‘De Bunschoter’ om te komen tot een deur aan deur verspreide krant dan wel eenspeciaal eigen nummer in het kader van 75 jaar Bevrijding.In 2020 vieren we ook ons 40-jarig jubileum en hopen we een speciaal aan dit heugelijke feit gewijd nummer van Bun Historiael te laten verschijnen.In dit kader wordt ook gedacht aan de publicatie van een boekje met mooie historische foto’s van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.

Bun Historiael

- Verslag ledenvergadering 2 oktober

We kregen de Hooglandse folkloregroep op bezoek, die ons vermaakte met diverse dansen en de show van hun klederdracht. Het was een heelbijzondere ervaring om voor het eerst in de 40-jarige geschiedenis van onze vereniging de naaste buren op bezoek te krijgen. Ze kregen dan ookeen warm onthaal en lieten ons delen in hun vreugde.

- Onze jeugdjaren

Bort Zwaan neemt ons in dit artikel mee naar zijn jonge jaren. Vanaf zijn vierde jaar moest hij meehelpen in de groentenzaak van zijn vader. Hijvertelt over zijn wederwaardigheden in Hilversum, Huizen, Eemdijk en Bunschoten-Spakenburg. Boeiend vond ik de weergave van de woordenvan zijn groof Bort Zwaan bij het zien van de pas gekochte boter ‘mullem en blik’ (vermolmd hout en blik). Maar ik kan die woorden wel begrijpen.Als kind dacht ik namelijk, dat alle botters van blik waren en dat dit zo hoorde. Die botter was gekocht om aardappels voor de hongerende gebiedente gaan halen in de Wieringermeer, Drenthe en Friesland. De begrafenis van buurvrouw Lutje roept de sfeer op van de vroegere begrafenisgebruiken (witte bollen, de rouwkoets en de dragers met zwarte jassen en hoge hoeden). Aandoenlijk is het verhaal over de tassen met aardappels, die hij door het hele dorp heen moest bezorgen. Het is een aandoenlijk voorbeeld van kinderarbeid, die evenwel in vroeger tijd veel vaker voorkwam. Het artikel eindigt in blijmoedigheid met de verhuizing vanuit de Havenstraat naar de Kerkstraat: de Vitaminebron.

Een deel van het artikel kunt u hier lezen

- Schoolfoto

De Schoolfoto is deze keer klas 4 van de Groen van Prinstererschool uit 1963. Mocht u ook nog een mooie klassenfoto hebben, laat het WillemRuizendaal dan weten. Het is wel handig om alvast zoveel mogelijk de aan u bekende namen op te schrijven.

- Uit de kunst

Wouterus Beukers leefde van 1819 tot 1896 en was de burgemeester, die het langst van alle Bunschoter burgemeesters dit ambt bekleedde. Te zijnerere was tijdens de culturele week een kleine tentoonstelling in het gemeentehuis georganiseerd, waar allerlei voorwerpen van de burgemeestergeëxposeerd werden: zijn bureau, zijn tabakspot, zijn zilveren inktpot en een met veel zilver beslagen Statenbijbel.

- Canon van Huizen

In Huizen is onlangs de ‘Canon van Huizen’ gepresenteerd. Vanuit Bunschoten is er veel aan gedaan om ervoor te zorgen, dat er in Huizen eencanon zou komen. Na vele gesprekken met Ineke van Herwerden heeft deze een schrijfster gevonden en wel Sarah Remmerts de Vries. Het iseen prachtige uitgave geworden met heel veel foto’s en tekeningen.

- Engelse 'kraplap'

Willem Ruizendaal heeft een Engelse vertaling van ‘De Pracht van onze Klederdracht’ gemaakt en stuitte daarbij op het probleem om een goedevertaling van het woord kraplap te geven. Meestal wordt dit kledingstuk bij vertalingen onvertaald gelaten om de eenvoudige reden, dat het als onvertaalbaar beschouwd wordt. Of hij erin geslaagd is om het nu wel in goed Engels te vertalen, laat ik aan de lezers over. Buitengewoon sympathiekis de lijst van Engelse termen van de Spakenburgse klederdracht. Daar kan menigeen, die aan belangstellende toeristen iets in het Engels wil uitleggen, wat mee doen.

- Kruiswoordpuzzel

Hij is er weer: de dialectkruiswoordpuzzel. Elk jaar weer een uitdaging. En dit keer zonder die vervelende bijzondere tekens. En er valt wat meete verdienen. Maar daar doen we het niet voor. Het is de liefde voor de taal. De deskundigen zijn van mening, dat we niet meer moeten sprekenover ons dialect, maar over onze streektaal en deze streektaal is een variant van het Nedersaksisch, in Nederland een erkende streektaal…

- Foto's van toen

Bort Zwaan heeft zich beijverd om weer een groot aantal foto’s te plaatsen, waarbij hij uw hulp inroept om de mensen op deze foto’s van eennaam te voorzien. 

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Seizoensagenda

Cursus vis- en vleesroken (groep 1)


27 mrt 2023
19:15 -
Cursus Botterbouw


06 apr 2023
19:30 -
Cursus vis- en vleesroken (groep 2)


17 apr 2023
19:15 -

Advertenties