Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

4 Van het bestuurJ. Bos
6 Levensbeschrijving van Lammert Hopman deel 6 L. Hopman
13 Schoolfoto's
14 Roman over een gruwelijk Spakenburgs schandaal H. Hopman
19 Uit de kunst W. Ruizendaal
20 'O, moeder - mins'
22 Herman van Twillert schrijft geschiedenis J. Bos
30 Brief elf J. Bos
36 Oplossing prijspuzzel

 

Van het bestuur

 

Genealogie

Het bestuur houdt zich intens bezig met het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot de publicatie van de geslachten, die in Bunschoten,
Spakenburg en Eemdijk wonen en woonden. Evert ter Haar is sinds jaar en dag bezig met het verzamelen van de gegevens. Maat de prangende vraag is: In welke vorm moet het en hoe kan het? Zijn er voldoende financiële middelen en is het toegestaan om deze gegevens te publiceren? In welke mate zijn de nog levende personen bereid om toestemming voor de publicatie te verlenen? In het eerstvolgende nummer zal Willem Ruizendaal in een buitengewoon interessant artikel op deze materie ingaan.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- De levensbeschrijving van Lammert Hopman deel 6

Hij beschrijft daarin de jaren 1961 t/m 1964. In die jaren sterft zijn moeder, emigreert zijn zoon Klaas naar Canada, wordt zijn dochter Willy geboren en
sterven Griet van jan Blokhuis en zijn schoonmoeder Geert. En verder vertelt hij over de verkoop van zijn panden aan de Groeneweg en over de moeilijkheden bij de verkoop van zijn viswinkel in Hilversum.

- Schoolfoto's

We hebben een nieuwe rubriek, nl. schoolfoto’s! In dit kader is een schoolfoto uit 1942 opgenomen. Het is klas 3 van de Bavinckschool. En uiteraard zijn alle namen vermeld. We zijn van plan om voortaan meer schoolfoto’s op te nemen. Mocht u dergelijke foto’s bezitten, zou u ons die dan ter beschikking willen stellen, met vermelding van de namen van de leerlingen en de onderwijskrachten. En het behoeven echt niet stokoude foto’s te zijn. We zijn ook geïnteresseerd in recente schoolfoto’s!

- Het verzwegen kind van Wim Duijst

Hans Hopman schrijft een recensie van twee boeken van Wim Duijst. Het eerste boek is ‘Het verzwegen kind’ en gaat over de moord op een kind, dat een vader verwekt heeft bij zijn dochter. Het tweede boek ‘Achter de schermen’ beschrijft het schrijfproces van het eerste boek. De gegevens voor ‘Het verzwegen’ kind heeft Wim Duijst onder andere ontleend aan het Utrechts archief.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Herman van Twillert schrijft geschiedenis

De voorzitter heeft met veel belangstelling het boek van Herman over het geslacht van Twillert gelezen en gerecenseerd. Warm aanbevolen!

- 'O, moeder - mins'

Er is een beroemd gedicht van Martinus Nijhoff over zijn ervaringen bij de brug van Bommel, getiteld ‘De moeder de vrouw’. Er zijn van dit gedicht
allerlei vertalingen in allerlei talen. Mennes Nagel heeft het op zijn beurt vertaald in het Bunschoter-Spakenburgs dialect met als titel ‘O, moeder – mins’.
En het wordt je opnieuw duidelijk, dat vertalen altijd een vorm van interpreteren is.

- Petrakerk (1968-2018)

Dit werk over de vijftigjarige Petrakerk is geschreven door Hans Hopman en Willem Ruizendaal. Piet van Schoor was bereid om het werk te recenseren. Het werk bevat een halve eeuw Bunschoter kerkgeschiedenis.

- Van wee is tat d'r één

zorgt voor vier pagina’s tekst en foto’s en verwacht, dat u met hem contact opneemt over de personen die u bekend zijn.

- Prijspuzzel

In dit nummer treft u de oplossing van deze puzzel aan. De winnaars worden hartelijk gefeliciteerd! 

- Allerlei

Verder wil ik een aantal zaken onder uw aandacht brengen.
In de eerste plaats de mogelijkheid om placemats te bestellen.

In de tweede plaats de algemene ledenvergadering

op 24 april om 20.00 in De Haven.

En in de derde plaats het uitje op zaterdag 31 augustus.

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

Geen evenementen

Advertenties