Historische vereniging Bunscote

Een Bunschoter VOC-chirurgijn

Gijsbert Heek werd in 1619 in Bunschoten geboren. Hij kreeg een opleiding als chirurgijn en meldde zich op jonge leeftijd aan bij de VOC voor een reis naar Indië. Nadat hij in 1645 terug kwam van een tweede reis, besloot hij om nooit meer te gaan varen. Hij trouwde en vestigde zich in zijn geboorteplaats als chirurgijn.

Gijsberts vrouw, Susanna Daniëls, overleed reeds na vijf jaar. Hij hertrouwde twee jaar later met Elijsabeth Hendrix, maar drie jaar daarna was Heeck opnieuw weduwnaar.
Toen veranderde hij van gedachten. Hij meldde zich weer aan als chirurgijn bij de VOC voor een reis naar Indië. Zijn jongste zoon bracht hij naar familie in Harderwijk en zijn oudste zoon nam hij mee op reis.

De belevenissen op deze derde reis heeft Gijsbert Heeck beschreven in een dagboek.

Auteur: O. Dekkers †
Jaar: 2001
Pagina's: 142
ISBN: 90-70708-14-0
Prijs: zie webwinkel
  • Van besluit veranderd
  • Vertrek uit Vlissingen
  • Van Kaap Verde naar Kaapstad
  • Naar Batavia
  • De reis naar Siam
  • Terug naar Batavia
  • Naar India en Ceylon
  • Terug naar Java, oorlog met Bantam
  • Weer chirurgijn in Bunschoten