Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Ver in het Veld

 Ver in het Veld. Zo heette de boerderij achterin polder De Haar, maar zo kunnen we ook de gemeente Duist, de Haar en Zevenhuizen als geheel kenschetsen. Het was een afgelegen gebied dat je niet eens van west naar oost kon doorkruisen, omdat daar geen wegen liepen. Er woonden ook maar zo'n 200 mensen. Nauwelijks de moeite voor een aparte gemeente; vandaar dat deze in 1857 is gefuseerd met Hoogland. Bij de opheffing van de gemeente Hoogland in 1974 is het Bunschoter grondgebied geworden.

Wie woonden er zo ver in het veld? Hoe groot was hun gezin en hun boerderij? Om daar een antwoord op te vinden is een werkgroep van de Historische Kring Hoogland in de winter van 2000-2001 aan de slag gegaan. Deze bestond uit Piet van Elteren, Piet Hilhorst, Lies Hilhorst, Nolda Noteboom-Tesson en Jan Penterman.

Samen hebben zij de archieven van de voormalige gemeente Duist, de Haar en Zevenhuizen doorgespit. Zo werden de volkstellingen en het bevolkingsregister toegankelijk gemaakt. Hetzelfde gebeurde met het Kadaster van 1832, toen voor het eerst de percelen van de hele gemeente werden opgemeten en is vastgelegd wie de eigenaar was. Al met al een hele klus.

Nadat al die gegevens waren verzameld en bewerkt ontstond het idee ze te presenteren in een themanummer van De Bewaarsman, het orgaan van de Historische Kring Hoogland.

Auteur: Piet van Elteren
Gijs Hilhorst
Gerard Raven
Jaar: 2002
Pagina's: 92
ISBN: n.v.t.
Prijs: niet meer leverbaar
  • Het gemeentebestuur
  • De polders
  • De boerderijen en huizen
  • Echte Duister familienamen
  • Fietsroutes

Seizoensagenda

Cursus vis- en vleesroken (groep 1)


27 mrt 2023
19:15 -
Cursus Botterbouw


06 apr 2023
19:30 -
Cursus vis- en vleesroken (groep 2)


17 apr 2023
19:15 -

Advertenties