Historische vereniging Bunscote

Van Regthuys tot Raadhuis

Vele dagen heeft de heer O. Dekkers, auteur van het boekje "Van Regthuijs tot Raadhuis" ten behoeve van archiefonderzoek doorgebracht in een hoekje van het oude raadhuis. In het fonkelnieuwe gemeentehuis is voor dat onderzoek een geheel eigen kamer ingeruimd.

De heer Dekkers is er opnieuw in geslaagd aan onze gemeentelijke archieven materiaal te ontworstelen dat waard is door een breed publiek te worden gelezen.

Naar aanleiding van de opening van een nieuw gemeentehuis in december 1987 verschijnt dan nu "Van Regthuijs tot Raadhuis" waarin niet alleen de huizen worden beschreven waarin het gemeentebestuur door de eeuwen heen heeft vergaderd, maar waarin ook aandacht wordt geschonken aan de "eerste burgers" van ons dorp.

Auteur: O. Dekkers †
Jaar: 1987
Pagina's: 72
ISBN: 90-71084-06-X
Prijs:  niet meer leverbaar
 1. De heerlijkheid Bunschoten Rechtsgebied Bunschoten
 2. De herberg zonder naam / 1663-1820 De bodebus De Franse tijd Ongeregeldheden in Spakenburg
 3. Het vergulde Lam / 1820-1870 Onze ambtsketens Een tweede vergaderplaats
 4. De gekroonde Roskam / 1870-1895 Een jubileum Opnieuw een jubileum
 5. De school / 1895/1914 Een echte ambtswoning
 6. Een echt raadhuis / 1914-1987 De gemeentebode Nieuwe ambtswoningen
 • Een nieuw Raadhuis
 • Het gemeentewapen
 • Het ambtsgebed
 • Lijst van ambachtsheren (-vrouwen) en schouten
 • Lijst van burgemeesters en secretarissen