Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Op een halfzeuventje

In dit boek zijn naast enkele taalkundige beschouwingen voornamelijk verhalen, anekdotes en gesprekken opgetekend, die elk een facet van het vroegere dorpsleven in Bnschoten, Spakenburg en Eemdijk tot onderwerp hebben.
De teksten zijn in het plaatselijke dialect geschreven en per onderwerp in een apart hoofdstuk ondergebracht; ieder hoofdstuk stelt een bepaald thema centraal. Zo is dat bijvoorbeeld het verhaal van een visventer of dat van een schoolmeester, de viering van feestelijke gebeurtenissen of het stichten van een gezin in vroeger dagen.

Auteur: P. Hasselaar
Jaar: 1990
Pagina's: 152
ISBN: 90-71084-09-4
Prijs: niet meer leverbaar
  • Hoofdstuk 1 Romantiek en nuchterheid, het visserijleven in vroeger dagen.
  • Hoofdstuk 2 Van jong en vrolijk tot oud en wijs
  • Hoofdstuk 3 Jeugd van toen, van gein en ongein
  • Hoofdstuk 4 Op een halfzeuventje
  • Hoofdstuk 5 Vis moet zwemmen
  • Hoofdstuk 6 Feestend het jaar door
  • Hoofdstuk 7 Werken, werken, werken... Handleiding bij de spelling Woordenlijst
  • Aanhangsel 1 Beknopte klankleer van het dialect van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk (BSD)
  • Aanhangsel 2 Woordsoorten in het BSD
nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

06 mei 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw
13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties