Historische vereniging Bunscote

Onder dokters handen

Chronologische beschrijving van de in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk werkzaam geweest zijnde artsen.

Voor genealogisch geïnteresseerden zijn van de jaren waarin ernstige epidemieën voorkwamen de desbetreffende totale sterftecijfers opgenomen.

Een enkele zijsprong van het hoofdonderwerp is gemaakt naar de vroedvrouwen van het dorp. Voorts is ruim aandacht geschonken aan de vele overstromingen, wegens het stempel dat daardoor gedrukt werd op de levensomstandigheden van de bevolking.

Auteur: O. Dekkers †
Jaar: 1986
Pagina's: 192
ISBN: 90-71084-05-1
Prijs: niet meer leverbaar
 • Het chirurgijnsgeslacht Heek
 • Van Pieter Lotz tot Samuel der Kinderen
 • De dokters van de 18e eeuw
 • Een eeuw van epidemieën I
 • Een eeuw van epidemieën II
 • Een eeuw van epidemieën III
 • Het eerste kwart van de 20ste eeuw
 • Van 1926 tot heden
 • Het kerkhof
 • Instructie gemeentevroedvrouw van Bunschoten 1898
 • Overzicht behandelde artsen
 • Lijst van vroedvrouwen