Historische vereniging Bunscote

Dialect CD Gemeente Bunschoten

Tijdens de voorbereidingen voor de totstandkoming van het Dialectwoordenboek voor de gemeente Bunschoten, kwam de wens naar voren om ook de klank van het dialect vast te leggen. In het woordenboek zijn alle bekende dialectwoorden beschreven. Daarmee is het dialect als geheel vastgelegd. Maar de uitspraak en dus de klank van het dialect kan nooit in een boek worden vastgelegd. Nu het dialect door diverse oorzaken steeds minder wordt gesproken, is het van groot belang om dit te bewaren.

Spontaan ontstond daarom de gedachte om enkele verhalen in het dialect op een compactdisc vast te gaan leggen. Deze CD zou dan tegelijk met het Dialectwoordenboek moeten verschijnen. Het idee was snel geboren, maar de uitwerking kostte uiteraard veel meer tijd dan voorzien. Gelukkig bleek er veel belangstelling te zijn voor het uitgeven van een CD en kon spontaan van diverse zijden medewerking worden verkregen.

Voor de inhoud van de CD kon gebruik worden gemaakt van enige teksten in dialect uit de jaren dertig, alsmede van een tweetal gesprekken in dialect die zijn opgenomen in respectievelijk 1963 en 1983. De opname van de geschreven teksten en de bewerking van de opgenomen gesprekken vonden plaats in de studio van Basement Audio, die is ingericht in de boterkelders van de voormalige zuivelfabriek Eemlandia aan de Veenestraat te Bunschoten.

De teksten die op de CD zijn vastgelegd, zijn tevens opgenomen in het bijbehorende boekje (niet meer verkrijgbaar). Deze zijn zowel in het dialect als 'vertaald' in het Nederlands afgedrukt. Dat maakt het luisteren naar de teksten gemakkelijker. Uiteraard komen niet alle woorden die in het Dialectwoordenboek zijn opgenomen voor in de teksten op de CD. Dat was onmogelijk en ook niet de opzet.

Wel is het gelukt om op deze CD vast te leggen hoe het dialect werd gesproken, waardoor ook de klank en de uitspraak van het dialect bewaard kunnen blijven.

Auteur: n.v.t.
Jaar: 1996
Pagina's: n.v.t.
ISBN: n.v.t.
Prijs: niet meer leverbaar
An Klaos vân ongze Wout. Affer Niekârk

Bêste Klaos

Ik sjreef de veurege week ân 't engd vân m'n breef, âstât de minsen vroeger veulmeer tevrêjen wùrren âs teugeswoòrdeg. En dât is waor òk. Je hân niet zòveul behoeften âs nong in ongze tied. Alles wâs veul eenvoudeger enje kòsse je behellepen mit weineg biezongsders. Kom daor nong ’s om.

Toe wie trouwden, 't wâs in'77 , toe wùr je riek â je. 'n kâmmenet kòsse kriêgen. Dât wâs mit je verebêd je vurnaomste meubel. Dân 'n taofel, greun esjilderd mit 'n roòd rânkie - daor wâs Jaop de sjilder 'n hêle baos in -, 'n stuk of zês stoêlen mit 'n bloempotje in de leuneng en gewòne biêzemâtjes, ’n stârtklok en een beetje pronk en klaor wâs Kees.

Kwùm ie zòveer dâ je 'n wiêg nòdeg hâdde, dân maokte Gârret Vâstenhouw d'r één dee noòt ôfging. Daor ko (n)j e, â' je d'r een beetje zuneg op wûrre, dree geslâchten in wiêgen. As 't een beetje zuneg ânkwùm, dân kreeg ie pârtie keren de wiêg vân oòtje.

 Aan Klaas van onze Wout, Achter Nijkerk

Beste Klaas,

Ik schreef de vorige week aan het eind van mijn brief dat de mensen vroeger veel meer tevreden waren dan tegenwoordig. En dat is waar ook. Je had niet zoveel behoeften als in onze tijd. Alles was veel eenvoudiger en je kon je behelpen met weinig bijzonders. Kom daar nou eens om?

Toen wij trouwden , dat was in ( 18) '77 , toen was je rijk als je een kabinet kon krijgen. Dat was met je verenbedje belangrijkste meubelstuk. Dan een tafel, groen geschilderd met een rood randje - daar was Jaap de schilder erg goed in - een stuk of zes stoelen met een bloempotje in de leuning en gewone biezenmatjes, een staartklok en enkele pronkstukjes en klaar was Kees.

Kwam je zover dat je een wieg nodig had, dan maakte Gerrit Vastenhouw er een die nooit meer afging. Daar kon je, als je er een beetje zuinig op was, drie geslachten in wiegen. Als je een beetje zuinig moest zijn, dan kreeg je soms de wieg van grootmoeder.