Historische vereniging Bunscote

Toen de brandklok nog luidde

Het jaar 1983 stond voor de gemeente Bunschoten in het teken van de viering van het feest Bunschoten 600 jaar stad.

Een zomer lang stond Bunschoten bol van de feestelijkheden. Boeren en burgers, jong en oud, sporters en muzikanten vierden elk op eigen wijze - èn allemaal samen - het 600-jarig bestaan van hun 'stad'. Dat leverde een bonte bedrijvigheid op in een veelheid aan evenementen.

Inmiddels (we schrijven 1994) is het alweer elf jaar geleden dat het eeuwfeest werd gevierd. Aanvankelijk was het de bedoeling om vrij kort na afloop van het feest een herdenkingsboek uit te geven. Het feest was zondermeer geslaagd en er waren foto's in overvloed. Maar door diverse oorzaken kwam er van deze plannen in de jaren direct na het feest niets terecht.

Maar het idee was er en na verloop van tijd namen de fotografen Gerrit Roelofsen en Wim Smeets, die de meeste foto's hadden gemaakt, contact op met het bestuur van de Historische Vereniging 'Bunscote' om alsnog tot een uitgave te komen. Het bestuur reageerde positief en vroeg een aantal leden om de voorbereidingen van dit boek op zich te nemen. Voorop stond dat het vooral een fotoboek moest worden. In die opzet zijn de samenstellers zeker geslaagd en ligt er elf jaar na dato - ofwel 700 jaar na de eerste vermelding van Bunschoten in schriftelijke bronnen - een prachtig gedenkboek.

Aan de hand van diverse thema's wordt een overzicht gegeven van de viering van het eeuwfeest.

In dit boek wordt in woord en beeld teruggeblikt naar deze bijzondere zomer van 1983. 'Zó vierde Bunschoten feest' laat zien dat Bunschoten 600 jaar stad zó'n feest is geweest!

 

 

Auteur: Thea de Graaf†
Jaar: 1994
Pagina's: 80
ISBN: 90-71084-12-4
Prijs: zie webwinkel
 • De brand van 4 december 1827
 • De eerste brandspuit
 • Het reglement
 • Een kwart eeuw brandweer en branden
 • Een tweede en derde brandspuit
 • Een nieuwe verordening
 • Reorganisatie en nieuwe spuiten
 • De brand op de Burgwal
 • Tussen water en vuur
 • Een spectaculaire brand
 • Nog 'even' pompen
 • Tussen 'oud' en 'nieuw'
 • Waar ze stonden