Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Van schuytenmaekerye tot botterwerf

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de botterwerf in Spakenburg.

Bij het beschrijven van de botterwerf werd gestreefd naar een zo breed mogelijk beeld van dit 'hart van Spakenburg'. Daarbij werd een chronologische volgorde aangehouden.

Allereerst is ingegaan op de eerste aanwijzingen die erop duiden dat er sprake was van een scheepswerf in Spakenburg en vervolgens op de eigenaren in de loop van de tijd. Omdat een botterwerf niet kan bestaan zonder botters, wordt de ontwikkeling van dit vaartuig direkt daarna beschreven. De gevolgen voor de werf van de grote stormvloed in 1916, die nogal wat schade toebracht aan de schepen in de haven van Spakenburg, komt aan de orde, alsmede de hellingboeken.

De werkzaamheden die aan de opdrachtgevers in rekening werden gebracht, werden in deze boeken genoteerd. Het leven en werken op en het reilen en zeilen van de werf, waaronder de bouw van de laatste Bunschoter botter in de jaren 1985 en 1986, worden uitgebreid behandeld. In de loop van de tijd hebben vele kunstenaars inspiratie opgedaan op de werf en een kleine selectie van de grote hoeveelheid schilderijen etc. is in het boek opgenomen. Enkele schilderijen zijn zelfs in kleur afgebeeld.

Ontwikkelingen als inpolderingsplannen en afloop van de visserij stellen eisen aan de hellingbazen. Hoe laten zij de werf standhouden in de moderne tijd?

Tot slot is nog een beschrijving opgenomen van het werfterrein en de gebouwen die direct met de werf hebben te maken zoals de botterloods, de smederij en de rode loods en worden de restauratieplannen en de toekomst van de werf belicht. Een begrippenlijst en een bronvermelding, zowel van literatuur als van illustraties completeren het geheel.

Geconcludeerd kan worden dat de geschiedenis van de botterwerf thans in een prachtig boek is vastgelegd. Enerzijds zijn veel onderwerpen die in de loop van de tijd al over dit historische stukje Spakenburg bekend waren, en die in verschillende boeken en tijdschriften zijn verschenen, nu bijeengebracht. Anderzijds zijn juist ook veel nieuwe gegevens en feiten voor het voetlicht gehaald.

De auteurs en de eindredacteur zijn er in geslaagd om een prettig leesbaar en vooral ook informatief boek over de botterwerf samen te stellen.

 

Auteur: Diversen
Jaar: 1994
Pagina's: 108
ISBN: 90-71084-11-6
Prijs: zie webwinkel
 • Vierhonderd jaar scheepswerf O. Dekkers
 • Het ontwerp van de botter W.N. Kok
 • De werf na de stormvloed van 1916 Ir. W. van Twillert
 • De hellingboeken A. ter Beek
 • Het leven en werken op de helling van Nieuwboer J.E. Hopman
 • De bouw van de Bunschoter Botter BU 210 W. Heinen
 • De werf gezien door het oog van de kunstenaar K. Kok
 • Het werfterrein en de bijbehorende gebouwen K. Kok
 • Een oude werf en de moderne tijd J.E. Hopman, K. Kok en T. Sleurink
 • Restauratieplannen en toekomst A. ter Beek
 • Begrippenlijst

Seizoensagenda

Cursus vis- en vleesroken (groep 1)


27 mrt 2023
19:15 -
Cursus Botterbouw


06 apr 2023
19:30 -
Cursus vis- en vleesroken (groep 2)


17 apr 2023
19:15 -

Advertenties