Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Historische Canon van Bunschoten Spakenburg & Eemdijk in 34 vensters

 

De tegenwoordige mensen, voor wie de geschiedenis een consumptieartikel is geworden, houden van hapklare en duidelijk herkenbare brokken. Welnu, de Nederlandse canon en de verschillende lokale canons, die tot nu toe zijn verschenen, leveren die in de vorm van vensters of ikonen, al dan niet voorzien van een jaartal. Ook daarin doet deze Canon van Bunschoten gewoon mee.

De Historische Canon van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk bestaat uit 34 items, waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. Eigenlijk is er wat dit betreft weinig verschil met de grote geschiedeniskaart, die vroeger in de klas aan de muur hing, en die bestond uit plaatjes met een bijbehorend jaartal en een tekst die klassikaal opgedreund diende te worden.

Maar deze Canon van Bunschoten wil toch iets meer bieden dan een verzameling losse vensters. Er is namelijk naar gestreefd deze met elkaar te verbinden door zes leeslijnen.

 • Land & Water
 • Mensen & Bewoning
 • Werken & Vooruitgang (Boeren & Vissers; Handel & Welvaart)
 • Bestuur & Politiek
 • Kerk & Geloof
 • Cultuur & Sport

 

Zo krijgen de 34 items elk een eigen plekje in het grotere geheel en geven ze met elkaar een prachtig compleet en doorlopend beeld van de rijke geschiedenis van de dorpsgemeenschappen Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Per venster was daarvoor iets meer tekst nodig. Deze tekst is wel verdeeld in een vensterbeschrijving en een algemener verhaal, zodat het venster de lezer als het ware een blik gunt in een vertrek, terwijl alle vertrekken gezamenlijk het Huis van de Geschiedenis van Bunschoten vormen.

Elke beschrijving heeft zijn eigen beeldmerk, terwijl een grotere al dan niet samengestelde illustratie of een kaart het algemene verhaal ondersteunt.
 

Auteur: Willem Ruizendaal
Jaar: 2008
Pagina's: 112
ISBN: 978-90-71084-22-5
Prijs: zie webwinkel

 

 • Woord vooraf
 • Verantwoording
 • Inleiding
 1. 1000 Veenstobben
 2. 1203 Tienden van Uitwijk
 3. 1294 Parchie Bunschoten
 4. 1334 Grote Coenraet
 5. 1383 Stadsrechten
 6. 1409 Spui te Spakenburg
 7. 1556 Waterschip
 8. 1593 Dominee Mooij
 9. 1666 Polderkaart
 10. 1703 Onthoofding van Saab
 11. 1716 Ambachtsheerlijkheid
 12. 1784 Testament van Trant
 13. 1840 Zwarte tijd
 14. 1847 Burgemeester Beukers
 15. 1886 Nieuwe Haven
 16. 1887 Dr. G. van Goor
 17. 1901 Melkfabriek
 18. 1907 Hosanna en Excelsior
 19. 1910 Nieuwe Schans
 20. 1916 Watersnood
 21. 1919 Visafslag
 22. 1929 Knopen en schoenen
 23. 1931 S.V.Stormvogels
 24. 1933 Het jak gaat uit
 25. 1940 Evacuatie Enkhuizen
 26. 1944 Vrijmaking
 27. 1948 Polynorm
 28. 1953 Ruilverkaveling
 29. 1968 Vreemden in 't darrep
 30. 1975 Sportclub van het jaar
 31. 1979 Bakkerij 't Stoepje
 32. 1987 Nieuw gemeentehuis
 33. 2002 Jeugd aan de drugs?
 34. 2005 25 jaar 'Bunscote'

 

 • Bijlagen
 • Literatuurlijst

Social Icons

Seizoensagenda

Klederdracht aankleden


07 juni 2023
19:00 -

Advertenties