Historische vereniging Bunscote

Bunschoten Bezet en Bevrijd

 

Toen een paar jaar geleden in het bestuur van de historische vereniging het besluit genomen werd om bij de jaarlijks te organiseren tentoonstelling ook een themanummer van 'Bun Historiael' te verzorgen, heeft niemand kunnen dromen van een boek van een omvang en vorm als deze. Al werkende kwamen steeds meer onderwerpen naar boven waar wat over geschreven kon worden.

We hebben ook niet de pretentie alles beschreven te hebben of ieder onderwerp uitputtend te hebben behandeld. De woorden: net op tijd of: eigenlijk te laat, zijn al meerdere malen gevallen. Voor wat in dit boek te lezen valt, geldt: nog net op tijd. Voor alles wat vergeten is of meegenomen in het graf is het te laat.

Het is een werk van velen geworden. Afspraken vooraf zijn er weinig gemaakt. Ook aan de omvang van de bijdragen zijn geen grenzen gesteld. Gezien de doelstelling van onze vereniging: "het doen toenemen van de kennis van en het kweken van interesse voor de geschiedenis van Bunschoten", lag dat ook niet voor de hand. Hoe meer hoe beter. Ieder heeft eigen opzet kunnen kiezen, waardoor het boek des te veelkleuriger kon worden door de persoonlijke aanpak. Elke schrijver heeft daarbij van zijn opvattingen blijk gegeven. Het is duidelijk, dat iedere medewerker voor de eigen bijdrage de verantwoordelijkheid draagt. Elke bijdrage is nauwkeurig bekeken op historische juistheid. Hierbij moet echter direkt aangetekend worden: voor zover mogelijk. Gebleken is, dat veel feiten niet meer nauwkeurig bekend waren of er waren daarover diverse lezingen in omloop.

U zult begrijpen, dat we erg blij zijn met het resultaat van het zoek-, vraag- en schrijfwerk van allen, die aan dit boek hebben meegewerkt. Het boek heeft aan waarde gewonnen door de vele foto's, die belangeloos beschikbaar gesteld werden.

 

Auteur: Diversen
Jaar: 1985
Pagina's: 232
ISBN: 90-71084-02-7
90-71084-03-5
Prijs: zie webwinkel