Historische vereniging Bunscote

BH_VWBJDE_FOTO

416
Foto 416 betreft twee vrouwen in ouderwetse klederdracht, met hele rode doek. Het betreft een opname uit ongeveer 1900. Zijn er misschien mensen die hier kennis aan hebben? Waarschijnlijk betreft het een opname van het begin van de Dorpsstraat.
Foto 416 is waarschijnlijk genomen voor het oude chirurgijnshuis aan het begin van de Dorpsstraat. Het zou kunnen dat dit twee dochters zijn van Johannes Dop en Gijsbertje Beekhuis, namelijk Johanna, geboren 19-03-1888 en Grietje, geboren 13-02-1897, nr. 570, dus twee ongehuwde zusters van de bekende Stijn Dop. Graag uw mening hierover.

Allereerst een reactie op foto 416, die reeds in de vorige editie stond. Eerst is vermeld dat de foto waarschijnlijk is genomen aan het begin van de Dorpsstraat. Dit is juist en wel voor de oude herberg Dorpsstraat 1-3, het vroegere huis van de familie Dekkers. De twee vrouwen die zijn afgebeeld zijn volgens inlichtingen, zittend Geertje Dekkers, geboren 21 april 1853 en staand haar zuster Elizabeth Dekkers, geboren 30 augustus 1857. Deze zusters hebben jarenlang met twee ongehuwde broers in een deel van het grote huis gewoond en zijn daar ook overleden. Het zijn dus niet Johanna en Grietje Dop, zoals eerst werd verondersteld! Een attente, maar zeer geïnteresseerde hoogbejaarde lezeres, maakte mij daar op attent en gezien de ouderdom van de foto lijkt me dit zeer juist!
2013 01