Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

47 Van het bestuur J. Bos
49 Het levensverhaal van ‘Peter Trukie’ J.E. Hopman
57 Honderd jaar Familie Blokhuis Stichting S. van Halteren-Blokhuis
63 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
70 Leden weten weg naar ‘Bun’ te vinden J.E. Hopman
72 Uit de kunst K. van Twillert
73 Rectificatie K. van Twillert
74 De familie Beukers (2) W. Beekhuis
80 Bunsjoter Breeven (3) A. Blokhuis
89 Seizoensagenda A. van Halteren

 

Van het bestuur

Levensbeschrijving van Lammert Hopman

Voor de meeste leden van de Historische Vereniging is Lammert Hopman beter bekend als Lammert Gigo, die o.a. woonachtig was aan de Groeneweg en wiens voormalige woning vorig jaar afgebroken is om plaats te maken voor opslagloodsen van het grondveredelingsbedrijf van HUBUN. Lammert is in 1964 met zijn vrouw Drika en zijn kinderen naar Canada geëmigreerd. Hij is inmiddels 98 jaar oud. Hij is nog altijd betrokken op Spakenburg, wat o.a. blijkt uit het feit, dat hij tot op heden lid is van de Historische Vereniging, alle nummers van Bun Historiael heeft laten inbinden en zich tegenwoordig laat voorlezen uit de laatste nummers van ons blad. Op 70-jange leeftijd is hij begonnen met zijn levensbeschrijving. Van deze biografie zijn 20 Nederlandstalige exemplaren gedrukt. Voor een select publiek bestaande uit Hans Hopman, Annie Bos-van Twillert, Klaas Kok en uw voorzitter had een dochter van Lammert Hopman, Hetty Veldkamp-Hopman, een exemplaar van dit werk meegenomen, dat zij ter, huize van Hans en Els Hopman aan de betrokkenen uitreikte. Mocht er binnen het dorp een grote belangstelling voor de Nederlandse editie zijn, dan zal er gezocht worden naar mogelijkheden om in Nederland nog een aantal exemplaren te laten drukken. En in elk geval zullen er gedeelten van het boek opgenomen worden in de eerstkomende afleveringen van Bun Historiael. Hetty vroeg zich af, waarom haar vader eigenlijk naar Canada gegaan was, omdat hij tot op de huidige dag zo’n nauwe band met Spakenburg heeft. Misschien moet je daarvoor het hele boek lezen. Maar uw voorzitter wilde haar wel een tip aan de hand doen met de opmerking: "Een Spakenburger is een wereldburger, die heimwee krijgt op het moment, dat hij Spakenburg verlaten heeft." Je kunt het ook samenvatten in de regels "Waor ik ok bin en waor ik ok kiek, de zon gaot onger bie Eemdiek."

Rustend in grazige weiden

Er wordt hard gewerkt aan het boek van Everett Vande Beek. Het wordt een mooie uitgave op A4-formaat. Voor een omslag is er inmiddels een opzet gemaakt. De hele tekst is doorgelopen en de hoofdstukindeling is klaar. Wat nog rest is de verdeling van de foto's over de hoofdstukken, de plaatsing van de hoofdstukken plus bijschriften en een aanvulling van de geschiedenis per familie na 1930.

Gevonden: een nieuw bestuurslid

Omdat Wouter Koelewijn na een jarenlang bestuurslidmaatschap besloten heeft af te treden, wisten we dat er een vacature zou ontstaan. We zijn op zoek gegaan naar een waardige vervanger van Wouter Koelewijn en menen die gevonden te hebben in Klaas Koelewijn (Straussweg 30). Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen we afscheid nemen van Wouter en hopen we Klaas Koelewijn aan de ledenvergadering ter verkiezing voor te stellen.

De familie Beukers

Willem Beekhuis zet zijn beschrijving van de familie Beukers voort. In deze aflevering schenkt hij aandacht aan de huwelijken van Wouterus en Jacobus Beukers alsmede aan de daarmee verband houdende maatschappelijke carrière: Jacobus als veehouder en wethouder alsmede Wouterus als burgemeester van Bunschoten. Beiden hebben veel betekend voor de Afscheiding in Bunschoten en stonden in die strijd tegenover hun neef Philippus Jacobus Hoedemaker. Deze was met zijn ouders in 1851 naar Michigan geëmigreerd, maar was in 1862 naar Nederland teruggekeerd om hier zijn theologische studie te voltooien. Hoedemaker was aanvankelijk een medestander van Abram Kuyper, maar werd later een verklaard tegenstander van de Afscheiding. Hoedemaker logeerde vele malen op de Beukersenboerderij op de Pol (Veenestraat 11).

De Blokhuisstichting

Sylvia Blokhuis besteedt aandacht aan het honderdjarig bestaan van de Blokhuisstichting (1912-2012). Bij die gelegenheid verschenen er twee kloeke delen met daarin de geschiedenis van het geslacht Blokhuis. Dit geslacht leverde niet alleen een burgemeester, maar ook talrijke onderwijzers, zoals bijv. Aart en Gijs Blokhuis en niet te vergeten Lammert Blokhuis ( "meester Voegel"). De Blokhuisstichting houdt zich bezig met genealogisch en genetisch onderzoek van 7 takken Blokhuis, die zo'n 4500 personen omspannen.

Van wee is tat d'r één

In deze rubriek houdt Bort Zwaan zich bezig met het vinden van de namen van diverse mensen op oude foto's en krijgen we de uitslag van de vorige ronde en geeft hij de lezers van ons blad opnieuw de gelegenheid, om volop mee te doen met de ontsluiting van ons gemeenschappelijk verleden.

Breef dree van de Bunsjoter Breeven

Aart Blokhuis beschrijft in deze brief uitvoerig een geweldige haringvangst, die meteen de prijzen van de haring doet kelderen. Verder beschrijft hij de inhuldiging van burgemeester de Vries in 1930 met alle toeters en bellen die daarbij behoorden, zoals de Landstorm, de gymnastiekvereniging Lycurgus en de toenmalige gemeenteraad.

Het levensverhaal van "Peter Trukie" (Peter Duyst)

Hans Hopman heeft Peter kort voor zijn overlijden geïnterviewd en roept voor ons heel wat personen uit onze jeugdjaren op: ouwe Tiesje, Griet Ruisje, Truuk (Peters stiefvader), Peters broer Jaap en zijn moeder Jannetje. Uitvoerig wordt er stil gestaan bij het varen op de logger en het rijden met vis, stenen, meel en brood.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

03 juni 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw
10 juni 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties