Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Van het bestuurJ. Bos
5 Veertien vissers voeren niet uit De Leeuwarden Courant
12 Seizoensagenda A. van Halteren
13 de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten Wassing
20 Uit de kunst K. van Twillert
21 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
30 Verdediger van land en volk, het offer van Jan Baas W. van Twillert
40 Het raadsel van Hoekstraat 45; de oplossing K. van Twillert
42 Bunsjoter Breeven (5) A. Blokhuis

 

Van het bestuur

In grazige weiden

Na vele jaren van voorbereiding en heel hard werken door Willem Ruizendaal is het dan zo ver. Er komt een prachtig boek over de emigratie van de families Koelewijn, Duijst, van de Beek en Zijl in 1910 naar Chili. Verder gaat het nog over de emigratie van Johannes Marcelis Nieuwboer, Frank en Steven Koelewijn, die naar Minnesota in de Verenigde Staten zijn geëmigreerd en die op hun beurt ook weer in aanraking komen met ‘de Chilenen’. Brieven, dagboeken, foto’s, kaarten, geslachtsregisters zijn gebruikt om het verhaal voor de huidige tijd en tot op heden te actualiseren en te illustreren. Het verhaal wordt niet voor niets omschreven als: ”een ongehoord en spannend familieepos.” Om te weten hoe groot de belangstelling voor dit boek is, hebben we bij dit nummer een flyer met een intekenbon ingesloten, die niet alleen dit boek onder uw aandacht brengt, maar die u als lid van de vereniging in staat stelt het werk voor € 21,50 aan te schaffen. Dat de prijs zo laag is, komt o.a. doordat we een aantal sponsoren bereid gevonden hebben, gelden voor dit project beschikbaar te stellen.

Het Bunhuus

Tot voor kort huurde de Historische Vereniging enige vertrekken bij de bibliotheek aan de Bikkersweg. Echter, de gemeente Bunschoten heeft in haar ondoorgrondelijke wijsheid besloten de bibiliotheek naar Spakenburg te verplaatsen. Het gebouw, waar de bibliotheek nu in zit, wordt afgebroken en op deze locatie komen een medisch-dienstencentrum en woonruimte. De Historische Vereniging heeft plaatsvervangende ruimte aangeboden gekregen en wel een noodlokaal bij de huidige Peuterspeelhof. We hebben op 24 en 25 februari het Bunhuus helemaal leeggehaald en alles wat ons lief en dierbaar was overgebracht naar het nieuwe Bunhuus. De ingang aan de Bikkersweg wordt t.z.t. afgesloten. Het pandje is over het schoolplein bereikbaar via het Vogelpad. Ons nieuwe adres wordt dan ook: Vogelpad 1A, 3752 KV Bunschoten. We hopen het nieuwe pand officieel te openen op vrijdag 24 april om 14.00 uur. Er is voor belangstellenden en leden gelegenheid van 15.00 uur - 17.30 uur de nieuwe gelegenheid in ogenschouw te nemen. We zullen daar voor zover mogelijk allerlei activiteiten doen plaatsvinden, zoals netten breien, klederdracht maken, modelbotters maken en visroken.

1916

In 2016 leven we honderd jaar na de watersnood van 1916. Daarom is de Historische Vereniging bezig met een boek over deze watersnood. In dat verband twee vragen: -1. Wie heeft nadere gegevens over de gedupeerde personen, die in ”Als dam en dijk bezwijkt” genoemd worden, alsmede foto’s van hen? -2. We hebben watersnoodgedichten van Harmen van Twillert, Jan Duijst, Willem Koelewijn, Wouter van Hell en Zeger van Halteren. Maar zijn er nog meer? Als u ons wilt helpen met gegevens, foto’s en/of watersnoodgedichten, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Jan Bos, Anthon van de Horstlaan 58, 3752 VP. (Tel. 033-2981956/ mailadres: janboslzn@ kpnmail.nl)

Bun Historiael

- Veertien vissers

Uit de Leeuwarder Courant haalde Willem Meester een artikel uit 1972 over twee vissers Heinen en Korlaar die voeren op de BU 65: Veertien vissers voeren niet uit... In bijna literaire taal wordt verslag gedaan van de bevindingen, de noden en de gevoelens van deze beide mannen. Het is al met al een boeiend, ja bijkans ontroerend verhaal.

- Breef vuuf

Lammertom, kleine Lammert, de knecht Jaap, Hentjiemeut en Gartsiemeut gaan met de sjuut naar Amsterdam. Dat is zowel een uitje als een wereldreis. Ze komen langs de Huizer haven, Pampus, varen door de Oranjesluizen en leggen aan bij de Gelderse kade. En dan zijn ze klaar voor het grote avontuur in de grote stad....

- De Beeldenstorm

Sander Wassing houdt op onze jaarvergadering op 21 april a.s. een lezing over De beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten. Hierin zal hij nader ingaan op de vervolging van de betrokkenen bij de beeldenstorm en dan specifiek voor Bunschoten. Als inleiding op zijn lezing stuurde hij ons zijn artikel en dat is zeer lezenswaard.

- Van wee...

In zijn vaste rubriek gaat Bort Zwaan in op de namen die hem aan de hand gedaan zijn. Sommige suggesties wijst hij resoluut van de hand, sommige aanvaardt hij in dank. De rubriek trekt altijd weer mensen aan. En als bestuur zeggen wij dan ook: Doorgaan en volhouden. Want kennis die niet wordt vastgelegd, gaat verloren.

- Oplossing puzzel

Evert ter Haar komt met de oplossing van de kruiswoordprijspuzzel. En hij blijkt weer heel wat losgemaakt te hebben. Waar zouden we zijn zonder het dialectwoordenboek? Tussen haakjes: Huizen is bezig ons voorbeeld na te volgen en komt op korte termijn met een woordenboek van het Huizer dialect en een CD met hun dialect. Zo zie je maar: Goed voorbeeld doet goed volgen.

- Het offer van Jan Baas

Op 10 mei 1995 is het 55 jaar geleden dat een van onze dorpsgenoten als slachtoffer ten prooi viel aan het monster dat later De Tweede Wereldoorlog zou worden genoemd. Wat er op die vrijdag de 10e mei 1940 gebeurd is, valt te reconstrueren aan de hand van wat de familie Baas bewaard heeft, met name mevr. Riek Dekkers-Baas en wat haar dochter Gerrike Koelewijn-Dekkers in een werkstuk uit 1989 heeft beschreven.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Aanvullingen op het woordenboek

Jan de Graaf Ezn gaat onverdroten voort met zijn aanvullingen. En die kunnen heel nuttig zijn. Een woordenboek is nooit af. Het is ook niet nodig om het in alles met de aanvullingen eens te zijn. En kom, als u dat nodig vindt, met opmerkingen en voorstellen. Wetenschap wordt uit verwondering geboren...

- De Stofzuiger

Wil degene die mij onlangs De Stofzuiger aanbood zich opnieuw melden? Dan kom ik dat blad zeker halen.

- Sponsoring

We willen De Bunschoter danken dat ze weer een bijdrage hebben toegezegd voor het tot stand komen van dit nummer van Bun Historiael.

Jan Bos Lzn, voorzitter

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

Cursus Botterbouw


02 feb 2023
19:30 -
Cursus breien en boeten van netten


07 feb 2023
19:30 -

Advertenties