Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

BH

Artikelen uit Bun Historieal

In dit menu vind u één of meerdere aanvullingen op artikelen in Bun historiael

Vormgeving

 • Ontwerp:
  © 1989 C. van der Linden (†)
 • Layout:
  M. Offringa en K. van Twillert

Tekstverwerking

 • H. van Dijk-van Twillert

Technische uitvoering

Coördinatie bezorging en bezorgklachten

 • H. de Jong
  St. Nicolaasweg 38
  3752 XP Bunschoten
  tel. (033) 298 69 96

  Inhoud van dit nummer:  

4 Van het bestuur J. Bos
6 Oorlogsdagboek (1)  J. Hopman
19 Schoolfoto uit de bezettingstijd Bort Zwaan140 Schoolfoto (5)
24 Riet Dekkers vertelt over haar moeder Willem Ruizendaal
32 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan
36 Kruiswoordpuzzel - oplossing Evert ter Haar

 

Van het bestuur

 

Twee herdenkingen

In 2020 zijn er twee jubilea waaraan de Historische Vereniging aandacht wil besteden: 75 jaar Bevrijding én 40 jaar Historische Vereniging.Het bestuur is volop in bespreking met het gemeentebestuur en ‘De Bunschoter’ om te komen tot een deur aan deur verspreide krant dan wel eenspeciaal eigen nummer in het kader van 75 jaar Bevrijding.In 2020 vieren we ook ons 40-jarig jubileum en hopen we een speciaal aan dit heugelijke feit gewijd nummer van Bun Historiael te laten verschijnen.In dit kader wordt ook gedacht aan de publicatie van een boekje met mooie historische foto’s van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.

Bun Historiael

- 75 jaar Bevrijding

In de vier nummers van Bun Historiael van dit jaar zal ruimschoots aandacht besteed worden aan wat de oorlog en de bevrijding voor onze dorpsgemeenschap hebben betekend. Willem Ruizendaal heeft name- lijk de beschikking gekregen over het oorlogsdagboek van meester Jacob Hopman, die de gebeurtenissen voortreffelijk en deskundig vastgelegd heeft.

- Gedenkplaten

We zijn verder druk doende met de voorbereidingen voor de plaatsing van een aantal plaquettes op plekken waar aan het einde van oorlog diverse mensen door Duitse granaatinslagen om het leven gekomen zijn. De plaquettes met inscriptie worden van messing gemaakt.
Er is een zeer interessant bezoek gebracht aan het ambachtelijk bedrijf in IJsselstein dat voor de productie zorg draagt.
.

Riek Dekkers vertelt over haar moeder


Willem Ruizendaal is op bezoek bij Riek Dekkers (1938) en Aart van Twillert (1931). Riek wil graag iets vertellen over haar vader en moeder.
Haar vader was Jan Baas, die op de eerste oorlogsdag in 1940, 10 mei, op 28-jarige leeftijd bij Bleiswijk is gesneuveld. Haar moeder was Gerritje Koelewijn, die op 28 oktober 1999 op 88-jarige leeftijd is overleden.

Een deel van het artikel kunt u hier lezen

- Ledenvergadering

Onderwerp: Ontwapening van Duitse soldaten. 
In dit kader past ook de boeiende lezing van oud-leraar gechiedenis uit Amersfoort, drs. Ronald Polak, op de jaarvergadering op 16 april a.s. over de laatste oorlogsweken en de ontwapening van 30.000 Duitse soldaten in de Grebbelinie.

- Fototentoonstelling

We zijn tenslotte ook bezig met de samenstelling van een mobiele fototentoonstelling van zo’n 40 foto’s, die o.a. in het verzorgingstehuis De Haven, in Museum Spakenburg, in de bibliotheek in Spakenburg en Eemdijk alsmede in het gemeentehuis te bewonderen is.

- Jubileumboek

Er wordt voor die gelegenheid een gedenkboekje van 120 pagina’s samengesteld. De voornamelijk oude foto’s zijn geselecteerd door Marianne van Twillert. Alle leden krijgen het werkje samen met de juni-uitgave van Bun Historiael. Aan de leden buiten de gemeente Bunschoten zal het worden opgestuurd.

- Fotoverzameling

Momenteel beschikt de vereniging over zo’n 30.000 foto’s. Daarvan zijn er 15.000 beschreven. De overige dienen nog beschreven te worden. Als
u daarin mee wilt helpen, kunt u contact opnemen met Klaas Koelewijn, tel. 06-4997 4483. Verder kunnen we u melden, dat we onlangs 400 foto’s
verworven hebben. Deze zijn gemaakt voor het boek ‘De Pracht van onze Klederdracht’ en zij vormen een welkome aanvulling van ons fotoarchief.

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Inhoud van dit nummer:  

124 Van het bestuur J. Bos
126 Verslag ledenvergadering 2 oktober  J. Hopman
129 Onze jeugdjaren (1) Bort Zwaan140 Schoolfoto (4)
144 Uit de kunst Willem Ruizendaal
145  Boekbespreking "De 'Canon van Huizen'"  Jan Bos
150 Kruiswoordpuzzel Evert ter Haar
152 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan

 

Van het bestuur

 

Twee herdenkingen

In 2020 zijn er twee jubilea waaraan de Historische Vereniging aandacht wil besteden: 75 jaar Bevrijding én 40 jaar Historische Vereniging.Het bestuur is volop in bespreking met het gemeentebestuur en ‘De Bunschoter’ om te komen tot een deur aan deur verspreide krant dan wel eenspeciaal eigen nummer in het kader van 75 jaar Bevrijding.In 2020 vieren we ook ons 40-jarig jubileum en hopen we een speciaal aan dit heugelijke feit gewijd nummer van Bun Historiael te laten verschijnen.In dit kader wordt ook gedacht aan de publicatie van een boekje met mooie historische foto’s van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.

Bun Historiael

- Verslag ledenvergadering 2 oktober

We kregen de Hooglandse folkloregroep op bezoek, die ons vermaakte met diverse dansen en de show van hun klederdracht. Het was een heelbijzondere ervaring om voor het eerst in de 40-jarige geschiedenis van onze vereniging de naaste buren op bezoek te krijgen. Ze kregen dan ookeen warm onthaal en lieten ons delen in hun vreugde.

- Onze jeugdjaren

Bort Zwaan neemt ons in dit artikel mee naar zijn jonge jaren. Vanaf zijn vierde jaar moest hij meehelpen in de groentenzaak van zijn vader. Hijvertelt over zijn wederwaardigheden in Hilversum, Huizen, Eemdijk en Bunschoten-Spakenburg. Boeiend vond ik de weergave van de woordenvan zijn groof Bort Zwaan bij het zien van de pas gekochte boter ‘mullem en blik’ (vermolmd hout en blik). Maar ik kan die woorden wel begrijpen.Als kind dacht ik namelijk, dat alle botters van blik waren en dat dit zo hoorde. Die botter was gekocht om aardappels voor de hongerende gebiedente gaan halen in de Wieringermeer, Drenthe en Friesland. De begrafenis van buurvrouw Lutje roept de sfeer op van de vroegere begrafenisgebruiken (witte bollen, de rouwkoets en de dragers met zwarte jassen en hoge hoeden). Aandoenlijk is het verhaal over de tassen met aardappels, die hij door het hele dorp heen moest bezorgen. Het is een aandoenlijk voorbeeld van kinderarbeid, die evenwel in vroeger tijd veel vaker voorkwam. Het artikel eindigt in blijmoedigheid met de verhuizing vanuit de Havenstraat naar de Kerkstraat: de Vitaminebron.

Een deel van het artikel kunt u hier lezen

- Schoolfoto

De Schoolfoto is deze keer klas 4 van de Groen van Prinstererschool uit 1963. Mocht u ook nog een mooie klassenfoto hebben, laat het WillemRuizendaal dan weten. Het is wel handig om alvast zoveel mogelijk de aan u bekende namen op te schrijven.

- Uit de kunst

Wouterus Beukers leefde van 1819 tot 1896 en was de burgemeester, die het langst van alle Bunschoter burgemeesters dit ambt bekleedde. Te zijnerere was tijdens de culturele week een kleine tentoonstelling in het gemeentehuis georganiseerd, waar allerlei voorwerpen van de burgemeestergeëxposeerd werden: zijn bureau, zijn tabakspot, zijn zilveren inktpot en een met veel zilver beslagen Statenbijbel.

- Canon van Huizen

In Huizen is onlangs de ‘Canon van Huizen’ gepresenteerd. Vanuit Bunschoten is er veel aan gedaan om ervoor te zorgen, dat er in Huizen eencanon zou komen. Na vele gesprekken met Ineke van Herwerden heeft deze een schrijfster gevonden en wel Sarah Remmerts de Vries. Het iseen prachtige uitgave geworden met heel veel foto’s en tekeningen.

- Engelse 'kraplap'

Willem Ruizendaal heeft een Engelse vertaling van ‘De Pracht van onze Klederdracht’ gemaakt en stuitte daarbij op het probleem om een goedevertaling van het woord kraplap te geven. Meestal wordt dit kledingstuk bij vertalingen onvertaald gelaten om de eenvoudige reden, dat het als onvertaalbaar beschouwd wordt. Of hij erin geslaagd is om het nu wel in goed Engels te vertalen, laat ik aan de lezers over. Buitengewoon sympathiekis de lijst van Engelse termen van de Spakenburgse klederdracht. Daar kan menigeen, die aan belangstellende toeristen iets in het Engels wil uitleggen, wat mee doen.

- Kruiswoordpuzzel

Hij is er weer: de dialectkruiswoordpuzzel. Elk jaar weer een uitdaging. En dit keer zonder die vervelende bijzondere tekens. En er valt wat meete verdienen. Maar daar doen we het niet voor. Het is de liefde voor de taal. De deskundigen zijn van mening, dat we niet meer moeten sprekenover ons dialect, maar over onze streektaal en deze streektaal is een variant van het Nedersaksisch, in Nederland een erkende streektaal…

- Foto's van toen

Bort Zwaan heeft zich beijverd om weer een groot aantal foto’s te plaatsen, waarbij hij uw hulp inroept om de mensen op deze foto’s van eennaam te voorzien. 

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Inhoud van dit nummer:
 

84 Van het bestuur J. Bos
87 Van wee bin jie d'r één 2.0 W. Ruizendaal
96 Schoolfoto's
100 Uit de kunst Willem Ruizendaal
102 Boekbespreking 40 jaar V.V. 'Eemdijk' Willem Ruizendaal
106 Verdwenen archiefstukken terecht Willem Ruizendaal
112 Verslag verenigingsreis 2019 Maria Dijkhuizen - van Veen
114 Van wee is tat d'r één  B. ZwaanVan het bestuur

 

40-jarig jubileum

Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor het jubileum in 2020. Daarvoor moet nog het een en ander vastgelegd worden, want het bestuur wil er voor de leden iets moois van maken.

Bun Historiael

- Genealogie

 Willem Ruizendaal gaat opnieuw in op het belang van de genealogie voor Bunschoten-Spakenburg. Heel veel inwoners van onze dorpen zijn nauw aan elkaar verwant. Het is dan goed om te weten hoe de geslachtslijnen lopen. Kortom, door de genealogie kom je er achter, waar je eerste voorouders vandaan kwamen, welk beroep ze hadden en hoe ze zich met de toenmalige inwoners vermengd hebben.

- Klassenfoto

 Het is opnieuw een foto van de Calvijnschool geworden en wel klas 3 uit1969. De meeste namen zijn vermeld. Als u ontbrekende namen weet,kunt u die melden bij Willem Ruizendaal. En als u ook een klassenfoto in uw bezit hebt, kunt u dat melden bij Willem Ruizendaal. Dan wordt er werk van gemaakt….

- Uit de kunst

In deze rubriek wordt dit maal De brede en de smalle weg van Foppe de Vries besproken.

- Van wee is tat d'r één?

Bort Zwaan geeft de oplossingen bij de foto’s van het vorige nummer en presenteert een aantal nieuwe probleemgevallen. Uw medewerking bij de oplossing van deze problemen wordt bijzonder op prijs gesteld.

- V.V. Eemdijk

N.a.v. het jubileum van en de verschijning van een boek over de voetbalvereniging Eemdijk wordt er ingegaan op de geschiedenis en de resultaten
van de Groenen.

Een deel van het artikel kunt u hier lezen

- Verdwenen archiefstukken

Verdwenen archiefstukken Oude archiefstukken van de Noorderkerk waren jarenlang verdwenen en werden als verloren beschouwd. Mede daardoor was er een lacune in de beschrijving van de geschiedenis van de Gereformeerde kerken. Maar gelukkig zijn ze met een heel stuk informatie weer boven water en kunnen ze waar mogelijk gebruikt worden voor zinvolle artikelen in Bun Historiael.

- Het culturele reisje

De reis naar de orchideeëntuin in Luttelgeest en het museum van Douwe Egberts in Joure is tot volle tevredenheid van alle deelnemers verlopen.
Henk de Jong had alles uitstekend tot in de puntjes verzorgd. Maria Dijkhuizen heeft het een en ander in een gedicht voortreffelijk vastgelegd.

Het volgende nummer

Dan gaan we verder met de jeugdherinneringen van Bort Zwaan en komt er een artikel van Willem Meester over het avontuurlijke leven van Zeger
Koelewijn (1899-1972).

 

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Willem Ruizendaal schreef in de Bun historiael uitgebreid over de genealogie – de geslachtslijsten- van dit dorp. Het zijn gedachten over mogelijkheden, moeilijkheden en eventuele oplossingen. Er staan enkele grote illustraties tussen, van uitgewerkte kwartierstaten tot overzichtelijke schema’s en gezinsfoto’s. De kwartierstaat van de Harmen Rutger Schaap is, met name, de verre voorouders moeilijk te lezen. Daarom is deze kwartierstaat in groot formaat op de site geplaatst.

De links in het artikel zijn:

Wie Was Wie

Het Gelders Archief

Genealogie Online

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

02 apr 2020
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties