Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Inhoud van dit nummer:
 

92 Van het bestuur J. Bos
94 Troebelen in Bunschoten, deel 2 P.J. van Schoor
104 Watersnood gedicht door Jan Duijst J. Bos
116 Uit de kunst K. van Twillert
120 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
126 Levensbeschrijving van Lammert Hopman (6)  L. Hopman
138 Seizoensagenda A. van Halteren
140 Dialecten: Huizers, Eemnessers en Bunschoters Rom van der Schaaf
145 Kalender 2017

 

Van het bestuur

 

Nieuwe layout

De trouwe lezers van Bun Historiael hebben ongetwijfeld gemerkt, dat de lay-out van ons blad veranderd is. Wij hopen, dat zij de verandering als een verbetering ervaren. We danken Sjaak de Jong en Henk van der Schuur van de Bunschoter voor het ontwerpen van deze nieuwe layout. 

Ledenwerfactie

Het bestuur heeft de redactie verzocht artikelen te schrijven voor een speciaal nummer van Bun Historiael. Willem Ruizendaal heeft zich ervoor ingezet om er iets moois van te maken. En dat is zeker gelukt! Dit nummer zal bij alle niet-leden verspreid worden met de oproep lid te worden van de Historische Vereniging Bunscote. Behalve de drie afgedrukte artikelen zijn ook alle gegevens wat betreft bestuur, redactie en commissies vermeld. Ook worden alle cursusactiviteiten van de vereniging genoemd. U kunt dit initiatief ondersteunen, door er in uw naaste omgeving op aan te dringen ook lid van de Historische Vereniging te worden.

Nieuwe leden

Dankzij het promotienummer van Bun Historiael hebben zich tot nu toe ongeveer 25 nieuwe leden aangemeld. We heten ze hierbij van harte welkom en hopen dat ze aan veel activiteiten gaan deelnemen.

Bun Historiael

 - Levensbeschrijving van Lammert Hopman (6)

Lammert Hopman geeft in deze aflevering een gedetailleerd verslag van het laatste oorlogsjaar. Hij levert ons een nauwkeurige weergave van de Duitse razzia, die bedoeld was om mannen op transport naar Duitsland te zetten om daar in de industrie en/ of de landbouw te gaan werken. Hij vertelt over de bombardementen en de beschietingen van de geallieerden. We krijgen een beschrijving van de aardappeltochten, in zijn geval naar Smilde, waar ze getuige zijn van de bombardementen op vliegveld Eelde, alsmede van de vlucht van onze plaatselijke bevolking over de Oostdijk na de rampzalige beschieting door de Duitsers. Hij vertelt over het geleidelijke economische herstel na het sluiten van de vrede: het “duurde jaren voordat we vis konden verkopen zonder bon”. Voor degenen, die dit persoonlijk hebben meegemaakt, roept hij het verleden als het ware tot leven. Voor degenen, die dit slechts uit overlevering of helemaal niet kennen, is dit een waardevolle beschrijving van een stukje lokale geschiedenis.

 - Van wee...

Bort Zwaan schrijft in zijn rubriek van Wee is tat d’r één n.a.v. de woningen van Houpst in de Spuistraat over de wederwaardigheden van een aantal bewoners van deze woningen: Jan van Diermen en Harmijntje van den Hoogen, Wijnand van Diermen en Evertje van de Geest, Willem van Diermen en Jannetje Hop. Je wordt er niet bepaald vrolijk van. Verder brengt hij de gegevens van de oude serie en roept de lezers op gegevens aan te leveren over de nieuwe serie. En denk nu niet, dat weet iedereen wel, want als iedereen dat denkt, dan gebeurt er helemaal niets. En dat kan niet de bedoeling zijn.

- Troebelen in Bunschoten deel 2

Willem Meester en Piet Verschoor vervolgen de lotgevallen van de lotelingen die betrokken waren bij de troebelen in Bunschoten. Ze besteden aandacht aan de aanklachten en de verweren alsmede aan de toch wel forse straffen, die aan diverse lotelingen toegekend werden. Je bent geneigd te denken: Zou het niet wat minder gekund hebben? In Uit de kunst worden door Klaas van Twillert twee kunstwerken behandeld. Het ene is een olieverfschilderij van Gerrit van Dijk en heet Buurpraatje. Het andere is een aquarel van Jo Diks en geeft de Nieuwe Haven met de Vlettenloods weer.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Dialecten: Huizers, Eemnessers en Bunschoter

Rom van der Schaaf schrijft n.a.v. de presentatie van het woordenboek van het Huizer dialect een artikel, waarin hij een aantal woor
den in de dialecten van Huizen, Eemnes en Bunschoten vergelijkt. Ik acht het niet uitgesloten, dat deze vergelijking een aantal reacties zal oproepen. En doe dat gerust. Zo nodig komen we daar in een volgende aflevering van Bun Historiael op terug.

- Watersnood 1916

In het kader van De watersnood van 1916 wordt deze keer het gedicht van Jan Duijst gepubliceerd, uiteraard met de nodige
opmerkingen en aantekeningen. Je moet het verleden niet alleen weergeven, maar ook verhelderen en verduidelijken. N.a.v. het
gedicht van Wouter van Hell kreeg ik een waardevolle reactie van Klaas de Graaf, Oude Bocht 46. Het betreft de bijbel van zijn
overgrootvader Arian de Graaf (Arian Makkie). Klaas schrijft: “Volgens overlevering is dat de bijbel, die hier te zien is. Deze bijbel
is bij mijn groof Klaas Makkie terecht gekomen. Mijn broer heeft deze bijbel bij een boekbinder weer toonbaar laten maken en deze bevestigde dat deze bijbel nat geweest was. Dit kon hij zien aan het kaft en het papier. Het verhaal is dat deze bijbel door de watersnood een paar maanden in de sliek (slijk) heeft gelegen, maar omdat de sloten dicht zaten, is het water maar een paar centimeter
naar binnen gedrongen. Waarschijnlijk is het papier gaan zwellen en heeft de zaak afgedicht. Zie foto van de open bijbel.
Daar kun je de verkleuring aan de zijkanten zien. Het is jammer, dat er geen naam of geboorte register in deze bijbel staat. Ik vond
de toelichting opmerkelijk en dacht: “Ik zend je even een paar foto’s.

”Een dergelijke reactie is voor een ieder die schrijft een bemoedigende reactie.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

05 nov 2020
19:30 -
Cursus Botterbouw
12 nov 2020
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties