Historische vereniging Bunscote

BH

Artikelen uit Bun Historieal

In dit menu vind u één of meerdere aanvullingen op artikelen in Bun historiael

Vormgeving

 • Ontwerp:
  © 1989 C. van der Linden (†)
 • Layout:
  M. Offringa en K. van Twillert

Tekstverwerking

 • H. van Dijk-van Twillert

Technische uitvoering

Coördinatie bezorging en bezorgklachten

 • H. de Jong
  St. Nicolaasweg 38
  3752 XP Bunschoten
  tel. (033) 298 69 96

  

Willem Ruizendaal schreef in de Bun historiael uitgebreid over de genealogie – de geslachtslijsten- van dit dorp. Het zijn gedachten over mogelijkheden, moeilijkheden en eventuele oplossingen. Er staan enkele grote illustraties tussen, van uitgewerkte kwartierstaten tot overzichtelijke schema’s en gezinsfoto’s. De kwartierstaat van de Harmen Rutger Schaap is, met name, de verre voorouders moeilijk te lezen. Daarom is deze kwartierstaat in groot formaat op de site geplaatst.

De links in het artikel zijn:

Wie Was Wie

Het Gelders Archief

Genealogie Online

Inhoud van dit nummer:
 

44 Van het bestuur J. Bos
46 
Nieuwe leden
47 Van wee bin jie d'r één 2.0 W. Ruizendaal
60 Schoolfoto's
64 Uit de kunst K. van Twillert
67 Ledenvergadering Hans Hopman
70 Vissersmonument in Spakenburg Marianne van Twillert
73 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan
75 Twee boeken over klederdracht

Van het bestuur

 

Nieuw leden

Op de Boerenbeestenboeldag werden we verrast door het feit, dat er zich een zestal nieuwe leden meldde. We zijn daar blij mee, want continuïteit is voor een historische vereniging van het grootste belang.
Als de oudere leden wegvallen door ziekte of overlijden, is het van het grootste belang, dat jongeren de gelederen komen versterken.

Het reisje

 

Op zaterdag 31 augustus gaan we weer te veld. Eerst naar de orchideeënkwekerij in Luttelgeest en vervolgens naar de historische gebouwen van Douwe Egberts in Joure, waar we een demonstratie koffiebranden krijgen en allerlei oude ambachten kunnen bewonderen.
We dineren in Garderen.

Jubileum

 

In 2020 bestaat de Historische Vereniging 40 jaar en dat vieren we met onze leden. De voorbereidende besprekingen zijn in volle gang en verlopen naar wens. Zo dra dat mogelijk is, zullen we u de plaats en de tijd mededelen.

Bun Historiael

- Van wee bin jie d’r één? 2.0

Willem Ruizendaal schrijft uitgebreid over de genealogie – de geslachtslijsten- van dit dorp. Het zijn gedachten over mogelijkheden, moeilijkheden en eventuele oplossingen. Er staan enkele grote illustraties tussen, van uitgewerkte kwartierstaten tot overzichtelijke
schema’s en gezinsfoto’s.
Marianne van Twillert heeft een lijst van verdronken vissers opgesteld en vraagt u om aanvullingen en zo nodig correcties.
Verder besteedt Willem Ruizendaal aandacht aan twee boeken over de klederdracht. Het eerste boek is van onze oud-plaatsgenoot Winnifred de Vos-Bladergroen: Pronk en Prael – sits in Holland.Het tweede werk is van Bort Zwaan en Jeffrey van den Dikkenberg: De Pracht van onze Klederdracht De laatste dames in klederdracht uit Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Ik zou zeggen:
Lees de recensies en aarzel niet deze werken aan te schaffen.
Hans Hopman schreef een verslag van de jaarvergadering van 24 april j.l. in De Haven. Hier trad Bart Riemersma op, die als musicus, zanger en verteller ons publiek wist te boeien en te vermaken.
Bort Zwaan maakt melding van de nieuwe gegevens m.b.t. de oude foto’s en roept een ieder op om de namen van hem of haar bekende mensen aan hem te melden.

- Oproep

We roepen een ieder op, die iets aardigs te vertellen heeft over het verleden van dit dorp of over al dan niet overleden familieleden dit aan Willem Ruizendaal te melden. Als u daarbij hulp nodigt hebt, dan kunt u die krijgen. Dan kan uw artikel in Bun Historiael vermeld worden. Hetzelfde geldt voor de rubriek schoolfoto’s. Dat behoeven helemaal geen oude foto’s te zijn. Ze mogen ook best ‘slechts’ tien jaar oud zijn.

- Schoolfoto

 Hetzelfde geldt voor de rubriek schoolfoto’s. Dat behoeven helemaal geen oude foto’s te zijn. Ze mogen ook best ‘slechts’ tien jaar oud zijn.

Het artikel kunt u hier lezen

 

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Inhoud van dit nummer:
 

4 Van het bestuur J. Bos
6 Levensbeschrijving van Lammert Hopman deel 6 L. Hopman
13 Schoolfoto's
14 Roman over een gruwelijk Spakenburgs schandaal H. Hopman
19 Uit de kunst W. Ruizendaal
20 'O, moeder - mins'
22 Herman van Twillert schrijft geschiedenis J. Bos
30 Brief elf J. Bos
36 Oplossing prijspuzzel

Van het bestuur

 

Genealogie

Het bestuur houdt zich intens bezig met het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot de publicatie van de geslachten, die in Bunschoten,
Spakenburg en Eemdijk wonen en woonden. Evert ter Haar is sinds jaar en dag bezig met het verzamelen van de gegevens. Maat de prangende vraag is: In welke vorm moet het en hoe kan het? Zijn er voldoende financiële middelen en is het toegestaan om deze gegevens te publiceren? In welke mate zijn de nog levende personen bereid om toestemming voor de publicatie te verlenen? In het eerstvolgende nummer zal Willem Ruizendaal in een buitengewoon interessant artikel op deze materie ingaan.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- De levensbeschrijving van Lammert Hopman deel 6

Hij beschrijft daarin de jaren 1961 t/m 1964. In die jaren sterft zijn moeder, emigreert zijn zoon Klaas naar Canada, wordt zijn dochter Willy geboren en
sterven Griet van jan Blokhuis en zijn schoonmoeder Geert. En verder vertelt hij over de verkoop van zijn panden aan de Groeneweg en over de moeilijkheden bij de verkoop van zijn viswinkel in Hilversum.

- Schoolfoto's

We hebben een nieuwe rubriek, nl. schoolfoto’s! In dit kader is een schoolfoto uit 1942 opgenomen. Het is klas 3 van de Bavinckschool. En uiteraard zijn alle namen vermeld. We zijn van plan om voortaan meer schoolfoto’s op te nemen. Mocht u dergelijke foto’s bezitten, zou u ons die dan ter beschikking willen stellen, met vermelding van de namen van de leerlingen en de onderwijskrachten. En het behoeven echt niet stokoude foto’s te zijn. We zijn ook geïnteresseerd in recente schoolfoto’s!

- Het verzwegen kind van Wim Duijst

Hans Hopman schrijft een recensie van twee boeken van Wim Duijst. Het eerste boek is ‘Het verzwegen kind’ en gaat over de moord op een kind, dat een vader verwekt heeft bij zijn dochter. Het tweede boek ‘Achter de schermen’ beschrijft het schrijfproces van het eerste boek. De gegevens voor ‘Het verzwegen’ kind heeft Wim Duijst onder andere ontleend aan het Utrechts archief.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Herman van Twillert schrijft geschiedenis

De voorzitter heeft met veel belangstelling het boek van Herman over het geslacht van Twillert gelezen en gerecenseerd. Warm aanbevolen!

- 'O, moeder - mins'

Er is een beroemd gedicht van Martinus Nijhoff over zijn ervaringen bij de brug van Bommel, getiteld ‘De moeder de vrouw’. Er zijn van dit gedicht
allerlei vertalingen in allerlei talen. Mennes Nagel heeft het op zijn beurt vertaald in het Bunschoter-Spakenburgs dialect met als titel ‘O, moeder – mins’.
En het wordt je opnieuw duidelijk, dat vertalen altijd een vorm van interpreteren is.

- Petrakerk (1968-2018)

Dit werk over de vijftigjarige Petrakerk is geschreven door Hans Hopman en Willem Ruizendaal. Piet van Schoor was bereid om het werk te recenseren. Het werk bevat een halve eeuw Bunschoter kerkgeschiedenis.

- Van wee is tat d'r één

zorgt voor vier pagina’s tekst en foto’s en verwacht, dat u met hem contact opneemt over de personen die u bekend zijn.

- Prijspuzzel

In dit nummer treft u de oplossing van deze puzzel aan. De winnaars worden hartelijk gefeliciteerd! 

- Allerlei

Verder wil ik een aantal zaken onder uw aandacht brengen.
In de eerste plaats de mogelijkheid om placemats te bestellen.

In de tweede plaats de algemene ledenvergadering

op 24 april om 20.00 in De Haven.

En in de derde plaats het uitje op zaterdag 31 augustus.

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Inhoud van dit nummer:
 

116 Van het bestuur J. Bos
117 Het huis waar ik geboren ben B. Zwaan
125 Urker klederdracht schittert in haar volle prachtop ledenvergadering ‘Bunscote’/ Wim Buffing volgt Aart van Halteren op als bestuurslid Hans Hopman
128 Uitreiking van de kalender voor 2019 J. Bos
131 Uit de kunst K. van Twillert
132 Kruiswoord Prijspuzzel E ter Haar
136 Van wee is tat d’r één? B. Zwaan
140 Jânom breit netten voor de ganzeflappers Klaas van Twillert
148 Breef tiên 

Van het bestuur

 

Afscheid Aart van Halteren

Na 14 jaar van trouwe dienst als secretaris van de Historische Vereniging heeft Aart van Halteren op de ledenvergadering van 6 november j.l. zijn werkzaamheden als secretaris beëindigd. Het bestuur is Aart zeer veel verschuldigd voor de vele taken, die hij met grote inzet voor de vereniging verricht heeft. Als voorzitter wist ik wat ik aan Aart had en kon ik te allen tijde een beroep op
hem doen. En nooit tevergeefs. Ook in de persoonlijke sfeer waren de contacten bijzonder goed.

De nieuwe secretaris

Het bestuur stelde de nieuwe secretaris aan de leden voor. Het is Wim Buffing, die een carrière in de krijgsdienst en in het bedrijfsleven achter de rug heeft. We verwachten veel van hem en wensen hem sterkte toe bij zijn nieuwe activiteiten als secretaris van de vereniging.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- twee artikelen van Bort Zwaan

Bort Zwaan heeft twee artikelen geschreven.

Het eerste artikel gaat over het huis waar hij geboren is en wel het huidige pand Hoekstraat 114 en hij komt dan als vanzelf terecht op de Brink, die vroeger druk bevolkt was.

Het tweede is de fotorubriek Van wee is tat d’r één? Hij komt met een aantal oplossingen en zorgt voor nieuwe foto’s met het verzoek hem te helpen bij het vinden van de namen van de personen, die op deze foto’s staan.

- Ledenvergadering

Hans Hopman heeft een verslag geschreven over Urker Pracht, de klederdrachtgroep, die op de ledenvergadering de Urker dracht showde en ons tekst en uitleg gaf. Het was een mooie leerrijke middag, waarop een ieder van de aanwezigen genoot van de show, de uitleg en de gedichten.

- Jânom breit netten voor de ganzeflappers

Klaas Graftdijk heeft in 1963 een boeiend artikel gepubliceerd in het Vrije Volk over Eemdijk en wel over Jan Duijst onder de titel “Jânom breit netten voor de ganzeflappers”.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Breef tien

Meester Aort Blokhuis komt met Breef 10 op de proppen, waarin hij o.a. de rivaliteit tussen de jongens van de Oude Schans en de Hoekstraat beschrijft bij het roepen om een visje van de binnenvarende schippers: “Welkom sjipper in je heringsjuut, Gooit er een spiering of een botje uut”. 

- Prijspuzzel

En Evert ter Haar geeft weer acte de présence met de puzzel, die met dialectwoorden met alle mogelijke tekens moet worden ingevuld. Voor menigeen een nieuwe uitdaging.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

02 okt 2019
15:00 - 17:00
Jaarvergadering Historische Vereniging ‘ Bunscote”
03 okt 2019
19:30 -
Cursus Botterbouw
23 okt 2019
13:30 - 15:30
Cursus klederdracht maken (groep 1)
23 okt 2019
14:30 - 16:30
Cursus klederdracht maken (groep 2)
25 okt 2019
18:00 - 22:00
Vrijwilligersavond

Advertenties