Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Agenda

Jaarlijkse excursie
Zaterdag, 25 Augustus 2018, 08:00 - 17:00

Nederland is niet groot in vergelijking met de ons omringende landen, maar heeft op cultureel en historisch gebied zeer veel te bieden.
Het is de bedoeling dat we de oude stad Delft bezoeken. De bus zal ons brengen naar het centrum van de stad, de Markt.

Als alles goed verloopt zal de bus ons naar de Markt in Delft brengen, waar we in het restaurant ’Willem van Oranje’ eerst een kop koffie zullen drinken. Hierna bezoeken we de Oude Kerk, die bekend is vanwege zijn
scheve toren, zijn bijzondere preekstoel, graven van bekende Nederlanders en vooral vanwege zijn prachtige glas-in-lood ramen. Dan keren we weer terug naar de Markt en kunnen we de Nieuwe Kerk bezoeken. In deze kerk vinden we het zo bekende praalgraf van Willem van Oranje, met daaronder de grafkelder. Om een indruk te krijgen hoe het er daaronder uitziet staat naast de grafkelder de door ons redactielid Willem Ruizendaal gemaakte prachtige maquette.

Nabij de Markt is volgens de inlichtingen een antiekmarkt, een alternatief voor degenen onder ons die de voorkeur geven aan een wat korter kerkbezoek. Na het bezoek aan de kerken houden we een lunch, weer in restaurant
‘Willem van Oranje’. Na de lunch maken we een korte wandeling naar de aanlegsteiger van een rondvaartboot, die ons door de grachten naar het museum ‘De Porceleyne Fles‘ zal brengen. Hier is het bekende Delfts Blauw te zien. Na dit bezoek brengt de boot ons weer terug naar de Markt. De boot is helaas niet geschikt voor rolstoelen. Vervolgens gaan we met de bus naar Ankeveen voor de maaltijd.

We hopen op goed weer en dat de dag voorspoedig mag verlopen.

De kosten voor deze dag zijn ± € 85,-.
In verband met de planning kunt u zich opgeven tot 17 augustus.
Daarna kunnen inschrijvingen niet meer worden aangenomen,
dus wees er s.v.p. op tijd bij.
Opgave voor deelname kan bij Henk de Jong, Sint Nicolaasweg
38, telefoonnummer 2986996, of bij Aart van Halteren, Oude
Bocht 3c, telefoonnummer 4557114.
Geef behalve je naam ook je adres en telefoonnummer op.
nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

Geen evenementen

Advertenties