Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Nieuws

De nieuwe Bun Historiael, nummer 3 van 2020 is klaar. De inhoud en een korte impressie kun u HIER alvast lezen. De nieuwe reeks uit de reeks ""Van wee is tat d'r één" willen we u niet onthouden.

.

Inhoud van dit nummer:  

84 Van het bestuur J. Bos
85 Gijsbert Koelewijn 1936-2020
85 Kalender 2021 - thema 'Een Âllergaortsie'
86 Oorlogsdagboek (3)  J. Hopman
100 Schoolfoto Oude School, klas 5 (1939)
104 Zes herdenkingsplaquettes
108 Een muntvondst in Bunschoten Hans Hoitink
110 Peter Bos redt gestrande vliegtuigpassagiers Hans Hoitink
112 Teruggevonden archief: kasboek Willem Ruizendaal
114 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan

580
581
583
585


Aanvullende invullende en voorgaande series kunt u hier vinden,

Kent u of denkt u dat iemand in uw omgeving te kennen die één van deze personen en/of de locatie herkent neem dan contact op met Bort Zwaan

tel. (033) 298 30 92

email:


De kalender van 2021 is klaar en reeds bij veel mensen thuis gezorgd.

Degene die de kalender nog niet hebben kunnen hem kopen in het Bunhuus, Bikkersweg 2a. Deze kost nog steeds €4,-.

De openingstijden zijn:

- dinsdag 27 oktober van 9.30-12.00 uur

- vrijdag 30 oktober van 15.00- 17.30 uur en

- vrijdag 6 november van 18.30-20.00 uur.

 

 

Close

 

De cursus botterbouw is reeds begonnen. Sind oktober 2020 is het ook mogelijk om een cursus kubboot op schaal te bouwen. 

De cursus is tijdelijk opgesplitst in twee avonden om te kunnen voldoen aan de eisen van het RIVM in verband corona.

Informatie voor de cursus botterbouw

Informatie over de cursus kubbootbouw

Datum, tijd en locatie zie de link in de seizoensagenda.

Geachte Modelbouwer,

Dit seizoen wordt voor het eerst een cursus Kubboot gegeven.
De eerste cursusavond heeft reeds plaats gevonden.
Men was zeer tevreden over de locatie.

Voor de cursus Modelbotterbouw hebben zich tot nu 8 mensen gemeld.
Daar wij van mening zijn dat het huidige Bunhuus niet ingericht is om dit aantal cursisten te huisvesten zijn de maandelijkse bouwavonden verplaatst naar een andere locatie.
De bouwavonden worden in het vervolg gehouden in het verenigingsgebouw van de 'Postduivenvereniging Ons Genoegen' te Bunschoten/Spakenburg.
Het adres is Prins Johan Frisostraat 13 te Bunschoten/Spakenburg.
Parkeren kunt u bij het gebouw en anders langs de gracht.

 


Over de gehele wereld is men in de ban van Covid-19, het Corona virus.

Symptomen COVID-19, klachten die veel voorkomen zijn:

Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid,
loopneus,
niezen,
keelpijn,
Hoesten,
Benauwdheid,
Verhoging of koorts,
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Als u één van deze klachten heeft wordt u verzocht NIET te komen op de bouwavond.
Wij zorgen ervoor dat de verplichte 1.5 meter afstand tot elkaar word gewaarborgd.
Wij vragen aan u zoveel mogelijk mee te werken aan deze bepalingen.
Moeten de begeleiders binnen deze 1.5 meter bij u komen dan draagt hij eventueel een mondkapje.

De kosten voor komend cursusjaar bedragen wederom € 45.00.
Nieuwe cursisten krijgen na betaling het complete cursuspakket.
Wij verzoeken u dit bedrag tijdens de eerste bouwavond  met gepast geld te betalen.

De eerste bouwavond wordt op 1 oktober 2020 gehouden.
De aanvangstijd voor deze avond is 19:30 uur.

Wij hopen u op deze eerste avond te mogen begroeten.

Vriendelijke groet,
Team Modelbotterbouw.

De Historische Vereniging ‘Bunscote’ (HVB) wil u graag op de hoogte brengen van de volgende activiteiten.

 

Cursus breien en boeten van netten. Op dinsdag 22 september 2020 reikt Jan Bos, voorzitter van de Historische Vereniging ‘Bunscote’ aan 21 deelnemers een certificaat uit omdat zij met het maken van een prachtig net de cursus hebben afgerond. De cursus werd in het voorjaar gegeven maar werd voortijdig beëindigd wegens de corona maatregelen. De uitreiking vindt plaats op dinsdag 22 september om 19:30 uur in het lokaal van de duivensportvereniging ‘Ons genoegen’, Prins Johan Frisostraat 13.

Algemene ledenvergadering. Op woensdag 7 oktober 2020 houdt de HVB een Algemene Ledenvergadering in partycentrum Twiszt van 15:00 uur tot 17:00 uur. Tijdens de vergadering is er in het kader van 75 jaar bevrijding een lezing van de heer Ronald Polak over de laatste oorlogsweken en de ontwapening van 30.000 Duitsers in de Grebbelinie. De Historische Vereniging ‘Bunscote’ viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan heeft Willem Ruizendaal een prachtig gedenkboek samengesteld van 128 pagina’s. In het boek wordt in woord en beeld een culturele reis door ons dorp geschetst van de afgelopen 40 jaar . Om ca 16:30 uur zal onze voorzitter een eerste exemplaar aanbieden aan de burgemeester en de wethouder van cultuur. Daarna zal een eerste exemplaar worden uitgereikt van de kalender 2021 aan twee inwoners van ons dorp .Een oproep voor de ALV met de agenda verschijnt in de Bunschoter van woensdag 23 sept 2020 en op de kabelkrant.

Cursus vlees en vis roken. De cursus is dit voorjaar helaas afgeblazen vanwege de corona crisis. Het bestuur heeft geprobeerd de cursus dit najaar in te halen maar dat is helaas niet gelukt . Als de omstandigheden het toelaten proberen we de cursus rond eind maart 2021 te organiseren.

In verband met de corona maatregelen kunnen max 30 personen worden toegelaten bij de duivensportvereniging en max 80 personen in partycentrum Twiszt.  Wilt u Wim Buffing vooraf een berichtje sturen met naam en adres in verband met registratie van de aanwezigen bij duivensportvereniging en in Twiszt

Wereldwijd worden steeds meer kaarten in archieven gedigitaliseerd en ontsloten voor de buitenwereld. Via de site https://www.oldmapsonline.org kunt u de kaarten uit diverse archieven, die wereldwijd zijn opgeslagen, opvragen en bekijken. Het mooie van deze site is dat de kaarten op basis van georeferentie zijn opgeslagen. De kaart is met uiterste precisie ingepast op het huidige coordinatenstelsel waardoor het vergelijk van toen en nu eenvoudig is uit te voeren. Wat opvalt is dat de kaartenmakers toentertijd alles al verbluffend nauwkeurig registreerden.

Met onderstaande korte instructievideo kunt u snel aan de slag.

Veel kijkplezier

 

Film "blik"

Op de website is een nieuw item toegevoegd namelijk Film "blik". In deze rubriek zullen diverse "bewegende" beelden van Bunschoten-Spakenburg en omgeving worden weergegeven. Veelal uniek materiaal. Ook de beelden die RTV Bunschoten via hun youtubekanaal hebben vrijgegeven worden toegevoegd.

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

05 nov 2020
19:30 -
Cursus Botterbouw
12 nov 2020
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties