Historische vereniging Bunscote

Bun Historiael

Artikelen uit Bun Historieal

In dit menu vind u één of meerdere aanvullingen op artikelen in Bun historiael

Vormgeving

  • Ontwerp:
    © 1989 C. van der Linden (†)
  • Layout:
    M. Offringa en K. van Twillert

Tekstverwerking

  • H. van Dijk-van Twillert

Technische uitvoering

Coördinatie bezorging en bezorgklachten

  • H. de Jong
    St. Nicolaasweg 38
    3752 XP Bunschoten
    tel. (033) 298 69 96

  

Inhoud van dit nummer:
 

100 Van het bestuur J. Bos
101 Vijftig jaar Adventkerk en Vaartkerk (deel 3) Hans Hopman
120 Uit de kunst K. van Twillert
124 De Steiger G. Veldhuizen
140 De vernieuwde website A. Muijs
142 Van Twillert schrijft geschiedenis H. van Twillert
143 Rectificatie K. van Twillert
144 De nieuwe kalender van de Historische Vereniging 2018
145 Boeken te koop

 

Van het bestuur

 

Bun Historiael

- Rondom de Steiger

Gijs Veldhuizen beschrijft uitvoerig de economische activiteiten in het noordelijke gedeelte van Bunschoten. Het is werkelijk verbazingwekkend wat daar in vroegere tijden allemaal gedaan is.
Zo’n dertig personen worden met name en met vermelding van hun activiteiten genoemd. Het is welhaast onvoorstelbaar, dat er op zo’n klein oppervlak zoveel mensen geleefd en gewerkt hebben:
van dominee en advocaat Arendsen tot de schoenmakers Willem Vedder en Willem Hemeltje. N.a.v. een opmerking van Gijs Veldhuizen wil ik erop wijzen, dat een hoge stoep niet kenmerkend was
voor bakkers, maar behoorde tot woningen, vooral boerderijen ter voorkoming van wateroverlast bij overstromingen.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van Twillert schrijft geschiedenis

Herman van Twillert Lzn (Lammert van Mup) is bezig met de beschrijving van het geslacht van Twiller(t). Hij maakt daarbij gebruik van de gegevens van ons oud-redactielid Willem van Twillert Wzn. Zo’n beschrijving is een heel karwei. Herman gaat terug tot 1325. Hij roept de huidige van Twillerts op anekdotes, geschiedenissen, afbeeldingen e.d. aan hem op te sturen. Grijp
uw kans om bij te dragen aan de totstandkoming van een prachtig werk over de van Twillerts.

- 50 jaar Advent- en Vaartkerk

Hans Hopman besluit zijn serie over de Adventkerk en de Vaartkerk met niet minder dan 30 foto’s. Na veel heen en weer gepraat wordt er besloten, dat de nieuwe kerk in Spakenburg niet Ichthus-,
maar Adventkerk te noemen. Het is opmerkelijk, dat juist in de Vaartkerk naar de wonderbare visvangst en het water verwezen wordt. Het is hartverwarmend om te lezen hoe groot de inzet van de toenmalige kerkleden in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk was.

- Van wee is tat d’r één

Bort Zwaan uit zijn waardering voor de vele reacties op de foto’s in het laatste nummer van Bun Historiael. Hij weet niet alleen vele namen te vermelden, maar vertelt ons ook interessante achtergrondinformatie.
Mocht u wat de serie 511 t/m 516 betreft namen weten, houd die dan niet voor u zelf, maar meld die dan aan Bort Zwaan.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

52 Van het bestuur J. Bos
52 Seizoensagenda  Aart van Halteren
54 Vijftig jaar Adventkerk en Vaartkerk (deel 2) Hans Hopman
66 Ooggetuigenverslag over Kamp Amersfoort in oktober 1944 Bort Zwaan
74 Uit de kunst K. van Twillert
76 Een Spakenburg tweelingschilderij K. van Twillert
85 Van wee is tat d’r één? Bort Zwaan
92 Plaatselijke figuren Marianne van Twillert

 

Van het bestuur

 
Betaling lidmaatschap

Op de laatste bestuursvergadering bleek dat 200 (!) leden hun abonnementsgeld nog niet betaald hebben. We dringen er bij u op aan, om dit even te controleren en zo nodig in orde te brengen. En als u blij bent met Bun Historiael, wilt u dan ook in uw naaste omgeving erop aandringen om lid te worden van de Historische Vereniging.

Beschrijvers


Er zijn weer vele foto’s gescand. Dat is op zich fijn, maar nu zitten we verlegen om mensen, die in staat en bereid zijn, om deze foto’s te beschrijven. Als het u wat lijkt, neemt u dan contact op met Klaas Koelewijn.

Reisje

Op zaterdag 26 augustus gaan we naar IJmuiden, waar we gaan varen en twee musea kunnen bezichtigen: het Hoogovenmuseum en het Zeehavenmuseum. Als u mee wilt, kunt u zich melden bij Aart van Halteren.

Bun Historiael

- Ledenvergadering

Gerrit Beekhuis schreef het verslag van de ledenvergadering van 18 april jl., waar Rien Mouw een prachtige lezing met dia’s hield over de Veluwe, de Veluwenaren en de edelherten. Aart van Halteren kon melden, dat de ledenwerfactie 36 nieuwe leden had opgeleverd.

- Henk en Eef: een biografie

Henk van Diermen leverde het artikel Een Spakenburgs “tweelingschilderij”. Daarop staat Henk van Diermen zelf en zijn vrouw Eef Heinen. Het schilderij gaat terug naar 1952 en legt een verbinding tussen de Westdijk en de Havendijk, tussen Henk en Eef. Het bijzonder boeiende artikel wordt afgesloten met het gedicht: De verbeelding van mijn jeugd. Het schilderij is van de hand van hun schoonzoon Luurd van der Dussen.

- Van wee

Bort Zwaan doet in zijn rubriek “Van wee is tat d’r één?” een dringende oproep om de gegevens, waarom gevraagd wordt aan hem door te geven. Denk niet te gauw: Ik weet wel wie dat is en dan zal iedereen het wel weten, maar houd die gegevens niet voor jezelf, want alles wat niet vastgelegd wordt, wordt vergeten.

- Kamp Amersfoort

Bort Zwaan publiceert onder de titel “Ooggetuigenverslag Kamp Amersfoort oktober 1944” een brief van Jan Koelewijn, waarin de wantoestanden van het kamp op schokkende wijze onder de aandacht gebracht worden. In de brief wordt ook geschreven over de ontmoeting met onze plaatsgenoot Melis van Twillert en met de Puttenaar Piet Punt.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Nieuwbouw Gereformeerde kerken Spakenburg en Eemdijk

Hans Hopman zet zijn artikelenserie over de nieuwbouw van de Adventkerk en de kerk in Eemdijk voort. De oproep om een half weekloon per adres te schenken levert een bedrag van f 23.000 en een gift van f 30.000 op. En verder wordt er nog eens f 67.000 van de kerkleden geleend. En verder neemt hij de fondsvorming voor de kerk in Eemdijk mee. Ook dit is allemaal geschiedenis en het is goed dat het wordt vastgelegd.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

Van het bestuur J. Bos
6 Bunschoter verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog Derk de Graaf
17 De watersnoodramp van 1916 J. Bos
22 Twee kerkgenootschappen erkennen elkaar Willem Ruizendaal
24 Boerderij van Dirk en Eppie is niet meer Hans Hopman
26
Vijftig jaar Adventkerk en Vaartkerk (deel 1) Hans Hopman
38 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan
42 Uit de kunst K. van Twillert
43 Ongs mooie dialect (oplossing kruiswoordpuzzel) E. ter Haar

 

Van het bestuur

 

Verenigingsnieuws

De vereniging telt momenteel 1147 leden. De afgelopen ledenwerfactie heeft in totaal 40 nieuwe leden aangebracht. We hopen, dat de belangstelling voor de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk zal blijven groeien. 

De fotoverzameling

We hebben zo’n 30.000 foto’s. Daarvan zijn er nu 18.000 gescand en een groot aantal daarvan is beschreven. We zouden blij zijn met meer mensen, die de foto’s willen beschrijven. Dat kan in het Bunhuus, maar het kan ook heel goed thuis gebeuren. Neem in alle gevallen contact op met Klaas Koelewijn (033-298 5318) email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe leden

Dankzij het promotienummer van Bun Historiael hebben zich tot nu toe ongeveer 25 nieuwe leden aangemeld. We heten ze hierbij van harte welkom en hopen dat ze aan veel activiteiten gaan deelnemen.

Bun Historiael 

- Adventkerk en Vaartkerk

Hans Hopman schrijft naar aanleiding van het feit dat beide kerken in 1967 in gebruik genomen werden. Dit is dan het eerste deel van een serie van drie. Het is een mooi stukje kerkgeschiedenis waarin allerlei bekende namen en vele geldinzamelingsacties voor het voetlicht komen.

- Erkenning twee kerken

De GKV en de NGK hebben elkaar als “kerken van Christus” erkend. Aan dat feit wordt in een klein artikeltje aandacht geschonken.

- Uit de kunst

Klaas van Twillert besteedt aandacht aan een werk van Matthijs Hage uit 1922. Hans Hopman haalt herinneringen op aan Dorpsstraat 100, de onlangs gesloopte boerderij van de familie Koelewijn.

- Van wee is tat d’r één?

Bort Zwaan vindt het jammer, dat er zo weinig reacties binnengekomen zijn en hoopt erop, dat de nieuwe serie meer succes zal hebben. Hij toont weer een serie prachtig foto’s uit ons plaatselijke geschiedenis.

- Jan Nagel en de Watersnood van 1916

Jan Nagel trekt een vergelijking met de watersnood van 1825 en voert allerlei gedupeerden sprekend in. Zijn bede werd bewaarheid: “O God, bewaar ons dorp en land, voor storm en hoge vloed, en leid ons veilig door uw hand.”

- Bunschoter verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Derk de Graaf schreef in 2015 een studie over het verzet op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. N.a.v. zijn studie schreef hij dit artikel waarin hij aandacht besteedt aan burgemeester van den Berg, Gerritje de Jong, Willem Berendse, Lammert Duijst, Nicolaas Gouwens en Balkema.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- De dialectpuzzel

Voor menigeen is de oplossing van de dialectpuzzel van Evert ter Haar een zware bevalling. Maar Evert geeft een sympathieke reactie op de ingezonden brieven n.a.v. de kruiswoordpuzzel en verder geeft hij een verantwoording van de mogelijke oplossingen. En hij maakt de drie winnaars bekend. Namens het bestuur van de historische Vereniging van harte gefeliciteerd! Onze secretaris Aart van Halteren zorgt dat u de prijs krijgt.

 
Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

152 Van het bestuur J. Bos
154 Watersnoodgedicht door Zeger van Halteren J. Bos
160 Breef 8 J. Bos
167 Ongs mooie dialect, de kruiswoordpuzzel E. ter Haar
172 Eervol afscheid Willem Beekhuis en Peter Koelewijn Hans Hopman
176 Uit de kunst K. van Twillert
177 Lammert Hopman 100 jaar K. van Twillert
178 Verslag uitgaansdag augustus P.J. van Schoor
182 Van wee is tat d’r één...? B. Zwaan

 

Van het bestuur

 

Kalender

De eerste kalender werd dit jaar overhandigd aan Maria Schaap Van Dijk. Zij trouwde in 1965 en staat in de kalender afgebeeld bij de maand september. De verkoop loopt als een trein. Er staan vele foto’s in van een aantal buurten in onze mooie dorpen. En natuurlijk staan er veel mensen op de foto’s. Waar Marianne van Twillert en Klaas Koelewijn het wisten, hebben ze de namen vermeld. Maar mocht u nog meer namen weten, neemt u dan contact op met Marianne of met Klaas. En misschien komt er dan volgend jaar nog eens een kalender met allerlei buurten. Wie weet?

 

Foto's beschrijven

Er zijn inmiddels heel veel foto’s gescand. Maar er is een zekere achterstand wat de beschrijving van de foto’s betreft. Dat kan in het Bunhuus gebeuren, maar u kunt het ook thuis doen. Als u in de gelegenheid bent, neemt u dan contact op met Klaas Koelewijn (033-2985318 mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of kom een keer kijken in het Bunhuus, bijvoorbeeld op een dinsdagmorgen.
De gezelligheid en de koffie zal u zeker bevallen.

Nieuwe leden

Dankzij het promotienummer van Bun Historiael hebben zich tot nu toe ongeveer 25 nieuwe leden aangemeld. We heten ze hierbij van harte welkom en hopen dat ze aan veel activiteiten gaan deelnemen.

Bun Historiael

 - Afscheid Willem Beekhuis en Peter Koelewijn

Hans Hopman besteedt aandacht aan het afscheid van Willem Beekhuis en Peter Koelewijn, die beide vele jaren actief zijn geweest in de fotocommissie en in de redactie. Het bestuur is deze beide mannen heel veel dank verschuldigd voor hun jarenlange noeste arbeid.

 - Van wee...

Bort Zwaan schrijft in zijn rubriek van Wee is tat d’r één n.a.v. de woningen van Houpst in de Spuistraat over de wederwaardigheden van een aantal bewoners van deze woningen: Jan van Diermen en Harmijntje van den Hoogen, Wijnand van Diermen en Evertje van de Geest, Willem van Diermen en Jannetje Hop. Je wordt er niet bepaald vrolijk van. Verder brengt hij de gegevens van de oude serie en roept de lezers op gegevens aan te leveren over de nieuwe serie. En denk nu niet, dat weet iedereen wel, want als iedereen dat denkt, dan gebeurt er helemaal niets. En dat kan niet de bedoeling zijn.

- Verslag uitgaansdag augustus

Piet van Schoor beschrijft onder de titel De uitgaansdag het uitje van de Historische Vereniging naar Zelhem. Wie daarbij was, zal zich direct herkennen in de beschrijving van de verschillende activiteiten. Voor wie er deze keer niet bij was, is het artikel een aansporing om een volgende keer mee te gaan.

- Breef 8

Meester Aort weet in Breef 8 het een en ander te vertellen over het aquarium van Artis. Opnieuw blijkt, dat hij ontzettend houdt van lekker en veel eten. Hij vertelt over de nieuwbouwactiviteiten op de Weikamp en achter de Nieuwe Schans en klaagt steen en been over die smerige Binnengracht.

- Ongs mooie dialect

Evert ter Haar heeft zijn best gedaan om een nieuwe kruiswoordpuzzel te maken. Het is opvallend, hoezeer hij de potentiële makers van deze puzzel bemoedigt om hem ondanks alle tegen
werpingen en bezwaren toch maar te maken. Het moet te doen zijn. 

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

07 dec 2017
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties